YouTube: double tap me inteligjencën artificiale

Fakti që inteligjenca artificiale është trendi i muajve të fundit tashmë është vërtetuar mirë dhe në fakt gjithnjë e më shumë kompani po përpiqen të integrojnë zgjidhje të bazuara në të për të përmirësuar shërbimet e ofruara, përfshirë Google me YouTube. Kjo demonstrohet nga mjeti i ri i integruar së fundi në Creator Studio për të vendosur një etiketë specifike në videot e krijuara nga AI dhe këtë e demonstron edhe më shumë funksioni i ri për të çuar përpara videot.

YouTube teston funksionin “Kërce përpara”.
YouTube në fakt ka filluar të testojë një funksion të ri të quajtur “Kërce përpara” i cili kombinon statistikat e përdoruesve të YouTube dhe të dhënat e shikimit me fuqinë e inteligjencës artificiale për të provuar të kuptojë momentin e duhur në të cilin përfundon kapërcimi përpara i kryer nga përdoruesi me një prekje të dyfishtë. .

Për momentin, funksioni është i disponueshëm për disa përdorues amerikanë dhe duhet të mblidhen reagime të mjaftueshme përpara se të prezantohet në një shkallë të gjerë, në mënyrë që të vlerësohen reagimet e publikut dhe të bëhen korrigjimet në kohën e duhur.

Aktualisht, prekja e dyfishtë ju lejon të dërgoni videon përpara një numër të caktuar sekondash (10, si parazgjedhje), por sa më shumë të jetë e nevojshme të shkoni përpara ose prapa, aq më shumë rriten trokitjerat. Megjithatë, me funksionin e ri, Google mund ta korrigjojë këtë duke reduktuar në masë të madhe hapat për të ecur përpara në video dhe duke deduktuar se në cilin moment të videos përdoruesi dëshiron të shkojë.

Mbani në mend se gjithmonë mund të përdorni funksionin e paracaktuar për të kërcyer shpejt përpara në video, por nëse dëshironi, mund të zgjidhni edhe “Kërceni përpara”.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/03/29/youtube-double-tap-me-inteligjencen-artificiale/