WhatsApp – chat të fshehura me gjurmë dixhitale

Versioni 2.23.8.2 beta i aplikacionit WhatsApp për Android fsheh në kod një risi të vogël por padyshim interesante – e cila pason atë më të fundit në lidhje me gazetat – në lidhje me mundësinë e bllokimit të bisedave duke i fshehur ato, duke i mbrojtur kështu nga çdo sy kureshtar .

WhatsApp: bisedat e bllokuara me gjurmë gishtash
Funksioni merr emrin e kyçjes së bisedës dhe, më konkretisht, ju lejon të bllokoni një ose më shumë biseda, madje edhe biseda në grup, duke ju lejuar t’i përdorni ato vetëm duke përdorur gjurmën e gishtit tuaj ose me sa duket një sistem tjetër biometrik të zhbllokimit të mbështetur nga pajisja në përdorim.

Ekipi i WABetaInfo e bëri të ditur këtë, duke shpjeguar se është një funksion që nuk është ende i disponueshëm për abonentët e programit të testimit beta pasi është aktualisht në zhvillim e sipër.

Është e qartë se WahtsApp synon të rrisë më tej nivelin e sigurisë dhe privatësisë së bisedave duke u ofruar përdoruesve një mjet të vlefshëm përmes të cilit do të parandalojë aksesin e palëve të treta në bisedat që mund të përmbajnë informacione të një rëndësie të caktuar ose në çdo rast të dhëna të ndjeshme.

Funksioni mund të aktivizohet nga menyja e informacionit të bisedës dhe të gjitha bisedat e bllokuara do të jenë të dukshme vetëm duke hyrë në një seksion specifik të aplikacionit.

WABetaInfo gjithashtu raporton se skedarët e mediave të përfshira në bisedat e bllokuara nuk ruhen automatikisht në galerinë e pajisjes.

Për sa i përket prezantimeve në shkallë të gjerë, aktualisht është e paqartë se kur do të ndodhë kjo, por duke marrë parasysh fazën në të cilën është funksioni, nuk duhet të ndodhë së shpejti. Natyrisht, një ndryshim i mundshëm i planeve për shkak të pengesave të ndryshme ose reagimeve të dobëta duhet të merret gjithmonë parasysh.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/03/whatsapp-chat-te-fshehura-me-gjurme-dixhitale/