WhatsApp: 5.5 milionë euro gjobë për shkelje të GDPR

Siç pritej në fillim të këtij muaji, DPC (Komisioni i Mbrojtjes së të Dhënave) i Irlandës gjobiti WhatsApp 5.5 milionë euro për shkelje të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Autoriteti urdhëroi gjithashtu që kushtet e shërbimit të ndryshoheshin brenda gjashtë muajve. Meta ka bërë të ditur se do të bëjë ankim.

WhatsApp: vetëm 5.5 milionë euro gjobë
Historia nisi më 25 maj 2018, kur organizata noyb (e drejtuar nga avokati i njohur Max Schrems) denoncoi Facebook, Instagram dhe WhatsApp, pasi Meta anashkaloi detyrimin për të kërkuar pëlqimin e qartë për të përdorur të dhënat e përdoruesve për qëllime reklamuese. Në vend të kësaj, kompania Menlo Park beson se ka vepruar në mënyrë të ligjshme sepse mbledhja e të dhënave është një “domosdoshmëri kontraktuale”, siç lejohet nga neni 6(1)(b) i GDPR.

Fillimisht, DPC ra dakord me Meta-n, por EDPB (Bordi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave) i kërkoi autoritetit irlandez të rishikonte vendimin e tij. Në përfundim të hetimit, Facebook dhe Instagram morën një gjobë të përbashkët prej 390 milionë eurosh. WhatsApp do të duhet të paguajë një gjobë prej 5.5 milionë eurosh.

Kur GDPR hyri në fuqi, WhatsApp përditësoi kushtet e shërbimit, duke informuar përdoruesit se do të duhet të klikojnë në “Prano dhe vazhdo” në mënyrë që të përdorin shërbimin e mesazheve. Mbledhja e të dhënave ishte e nevojshme për ekzekutimin e kontratës, e cila u pranua nga përdoruesit në momentin e regjistrimit. Sipas gjashtë autoriteteve evropiane, Meta nuk mund të përdorte të dhënat pa pëlqimin e qartë. Më pas u kërkua mendimi i EDPB-së për çështjen që çoi në sanksion.

Max Schrems tha se gjoba është shumë e ulët. DPC-së i duhej të fillonte një hetim më të plotë (siç kërkohet nga EDPB), pasi WhatsApp ndan meta të dhënat me Facebook dhe Instagram, të përdorura për reklama të personalizuara në këto dy platforma. Sipas avokatit, DPC bashkëpunon me Metën, në vend që të zbatojë respektimin e GDPR.

Organizata noyb përllogariti se fitimi i marrë nga Meta midis tremujorit të tretë 2018 dhe tremujorit të tretë 2022 shkon në 72.5 miliardë euro. Prandaj, DPC-ja duhej të vendoste një gjobë prej 4.36 miliardë euro, në vend të 390 milionë eurove.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/20/whatsapp-5-5-milione-euro-gjobe-per-shkelje-te-gdpr/