USCO: Veprat e krijuara nga AI nuk mund të kenë të drejtë autori

Vendimi ka të bëjë me ato vepra të krijuara me teknika moderne të inteligjencës artificiale si në rastet e Difuzionit të qëndrueshëm dhe Midjourney. Sipas USCO, zyrës amerikane për të drejtat e autorit, e drejta e autorit nuk mund të zbatohet për këto vepra, sepse hapësira që ato lënë për krijimtarinë njerëzore është e reduktuar, në mos mungon plotësisht.

Me fjalë të tjera, ndërveprimi ndërmjet përdoruesit dhe inteligjencës artificiale në momentin e kërkesës së parë nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur kriterin e krijimtarisë njerëzore që nënkupton e drejta e autorit. Prandaj, USCO “nuk do të regjistrojë veprat e prodhuara nga proceset mekanike pa ndërhyrje krijuese nga një autor njerëzor”, siç thuhet në dispozitat e fundit të publikuara në Regjistrin Federal.

“Sipas Zyrës, është vërtetuar se e drejta e autorit mund të mbrojë vetëm materialin që është produkt i krijimtarisë njerëzore” është udhëzimi i përgjithshëm i USCO. Në të njëjtën kohë, mbrojtja e të drejtës së autorit do të jepet për ato vepra në të cilat AI do të ketë një rol mbështetës në lidhje me punën e qenies njerëzore. Një hetim do të fillojë rast pas rasti për të qenë në gjendje të përcaktohet nëse ekzistojnë kushtet për dhënien e të drejtës së autorit.

Muajin e kaluar, USCO vendosi që imazhet e krijuara nga Midjourney dhe të përdorura në romanin grafik Zarya of the Dawn nuk mund të mbrohet nga e drejta e autorit. Zyra ka përcaktuar, në fakt, një distancë të tepruar midis të dhënave të dhëna për Midjourney nga autori Kris Kashtanova dhe rezultatit përfundimtar. Është një aventurë e një personi jo-binar (Zarya) në botë të ndryshme për të mbledhur mjete që mund ta lejojnë atë të menaxhojë emocionet dhe mendimet e saj dhe të gjejë lidhje me njerëz dhe krijesa të tjera (mund ta blini këtu).

Sipas avokatëve të Kris Kashtanovës, e cila është një studiuese e marrëdhënies midis inteligjencës artificiale dhe artit, siç shihet në faqen e saj, zyra do të kishte zbatuar “standardin e gabuar ligjor” në këtë rast. Ndërkohë, USCO ka nisur një iniciativë për të eksploruar më tej ligjin e të drejtave të autorit dhe çështjet e politikave të lidhura me AI, pas kërkesave nga Kongresi dhe më gjerë. Midis prillit dhe majit ai do të mbajë disa tryeza të rrumbullakëta ku do të përpiqet të gjejë një logjikë për të rregulluar fushën e punëve të gjeneruara nga AI dhe për të parashikuar problemet që mund të shkaktojnë teknikat e reja.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/23/usco-veprat-e-krijuara-nga-ai-nuk-mund-te-kene-te-drejte-autori/