Tryezë diskutimi në Universitetin “Marin Barleti”: Integriteti dhe standardet e përfaqësimit mbi integritetin

Integriteti i zgjedhjeve dhe të zgjedhurve, përgjegjësia publike dhe roli i institucioneve, baza ligjore në Shqipëri, standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira të integritetit zgjedhor, – ishin temat kryesore të diskutimit të zhvilluar në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga Instituti i Studimeve Politike me studentë të shkencave politike dhe juridike në Universitetin “Marin Barleti” në Tiranë. Diskutimi merr vlerë jo vetëm për shkak të rëndësisë aktuale të integritetit në përfaqësimin zgjedhor dhe postzgjedhor, por edhe në kuadër të sfidave të Shqipërisë për jetësimin e dekriminalizimit dhe të standardeve të shtetit të së drejtës.

Ekspertët ligjorë Prof. Bajram Yzeiri dhe Prof. Ervin Karamuço diskutuan mbi bazën ligjore, standardet e integritetit të aplikuara në legjislacionin bashkëkohor, mbi problematikat administrative dhe politike të jetësimit të tij, si dhe mbi rolin e aktorëve institucionalë. Dr. Erion Kristo, ekspert i komunikimit dhe shkencave politike trajtoi aspekte të sistemit tonë përfaqësues, rolit të partive politike dhe qytetarëve, si dhe përvoja pozitive dhe problematike në zbatimin e dekriminalizimit dhe parimeve të integritetit.

Pjesëmarrësit diskutuan rreth problematikave dhe materialeve shtjelluese, specifika të integritetit në rastin e Shqipërisë, si dhe paraqitën vlerësimin e pikëpamjet për rekomandime të mundshme përmirësuese për të ardhmen.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Fuqizimi i integritetit të zgjedhjeve dhe i qëndrueshmërisë së partive politike”, zbatuar nga Institutin e Studimeve Politike (ISP), si pjesë e konsorciumit me Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) në partneritet me BIRN Albania dhe Qëndresa Qytetare (QQ), mbështetur financiarisht nga Qeveria Britanike.

 


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/tryeze-diskutimi-ne-universitetin-marin-barleti-integriteti-dhe-standardet-e-perfaqesimit-mbi-integritetin/