Tre kufizime të ChatGPT që mund të mos i keni menduar

Tani që studentët janë kthyer në shkollë, ka shumë mësues të shqetësuar për përdorimin e ChatGPT për të thjeshtuar detyrat e shtëpisë dhe kërkimin. Megjithatë, ajo që shumë mund të mos kenë marrë parasysh është se ChatGPT ka ende shumë kufizime që e bëjnë përdorimin e tij më kompleks se sa pritej: le të shohim ato kryesore.

Të gjithë e dimë të parën: ChatGPT shpesh është jashtëzakonisht i pasaktë në përgjigjet e tij. Dihet mirë se AI i OpenAI bën “gafa” mjaft shpesh, ndërsa problemi bëhet edhe më serioz në lajmet më të fundit dhe ngjarjet aktuale: nuk është rastësi që OpenAI duhej të zbatonte një baner në faqen e internetit të Chatbot-it të saj, i cili shpjegon se “ChatGPT ka njohuri të kufizuara për ngjarjet pas vitit 2021.” Me fjalë të tjera, përdorimi i ChatGPT për kërkime është i rrezikshëm, përveç nëse ka të bëjë me tema për të cilat tashmë ka dokumentacion të gjerë në internet.

E lidhur ngushtë me çështjen e saktësisë është ajo e “paragjykimit” dhe racizmit të ChatGPT. Meqenëse inteligjenca artificiale e OpenAI është trajnuar përmes ndërveprimeve të saj me publikun, shanset për të hasur në përmbajtje raciste, ksenofobike dhe homofobike nuk janë shumë të ulëta (dhe për të gjithë ata janë faji i përdoruesve, meqë ra fjala). Problemi është i dyfishtë: nga njëra anë, rreziku i një gabimi të AI në tema kaq të ndjeshme mund të mjaftojë për të dekurajuar këdo që mendon të përdorë ChatGPT për të shkruar dokumente të rëndësishme për punë ose studim. Nga ana tjetër, prania e gjuhës armiqësore ndaj pakicave thjesht mund t’i shtyjë ata të ndalojnë përdorimin e Chatbot.

Së fundi, ajo që vendos një gur varri në përdorimin akademik të ChatGPT është tendenca e AI, jo veçanërisht e zakonshme, por gjithsesi e demonstruar nga studiuesit dhe shtypi, për të përsëritur informacionin “papagall” që gjendet në faqet e internetit dhe dokumentet e ofruara për të në fazën e trajnimit. Kjo do të thotë se ata që përdorin AI për punën e tyre janë të hapur ndaj akuzave për plagjiaturë të punës së të tjerëve, gjë që mund të shkatërrojë të gjithë karrierën shkollore dhe akademike të një studenti.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/09/16/tre-kufizime-te-chatgpt-qe-mund-te-mos-i-keni-menduar/