Tim Cook për prindërit: është e drejtë të vendosësh kufizime në përdorimin e pajisjeve për fëmijët

Gjatë intervistës ku Tim Cook foli edhe për VR dhe AR, CEO i Apple trajtoi edhe çështjen që lidhet me kohën që fëmijët kalojnë para ekraneve dhe produkteve teknologjike.

Në një profil të postuar në GQ, Cook pranon se “fëmijët janë vendas dixhitalë, por është vërtet e rëndësishme të vendosësh disa binare shumë strikte”.

CEO i Apple, i cili nuk ka fëmijë dhe i cili gjithashtu kishte kritikuar më parë varësinë e fëmijëve ndaj mediave sociale dhe teknologjive, tha se “ne nuk duam që njerëzit të përdorin telefonat tanë shumë. Ne nuk duam ta stimulojmë dhe nuk duam. Dhe për këtë ne ofrojmë të gjitha mjetet që njerëzit të mos bëhen të varur”.

Mjetet të cilave u referohet Tim Cook janë ato në lidhje me kufizimet në përdorimin e aplikacioneve, të cilat ju lejojnë të bllokoni aplikacionet sapo të arrihet një kohë e paracaktuar.

Megjithatë, skepticizmi i Cook ndaj teknologjisë shkon përtej fëmijëve dhe siç vërehet nga Business Insider, në një fjalim hapës të mbajtur në Universitetin Stanford në 2019, CEO i Apple kishte deklaruar se “në një epokë cinizmi, në këtë vend ende besohet se njeriu kapaciteti për të zgjidhur problemet është i pakufizuar.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/04/tim-cook-per-prinderit-eshte-e-drejte-te-vendosesh-kufizime-ne-perdorimin-e-pajisjeve-per-femijet/