TikTok gjobitet në Mbretërinë e Bashkuar për përdorimin e të dhënave të fëmijëve

Zyra e Komisionerit të Informacionit të Mbretërisë së Bashkuar (ICO) ka gjobitur TikTok me 12.7 milionë funte për përdorimin e të dhënave të fëmijëve pa pëlqimin e prindërve. Autoriteti britanik e kishte paralajmëruar kompaninë kineze në fund të shtatorit 2022, duke kërcënuar me një gjobë më të lartë. Garantuesi italian kishte konstatuar edhe disa shkelje, mes tyre edhe mosverifikimin e moshës.

TikTok nuk mbron të miturit
Gjatë hetimit, duke mbuluar periudhën nga maji 2018 deri në korrik 2020, ICO zbuloi se TikTok ka shkelur rregulloren për mbrojtjen e të dhënave. Kompania lejoi aksesin e fëmijëve nën 13 vjeç dhe mblodhi të dhënat e tyre personale pa pëlqimin e prindërve. TikTok gjithashtu nuk ka specifikuar qartë se si mblidhen, përdoren dhe shpërndahen të dhënat. Së fundi, nuk garantoi që të dhënat të përpunohen në mënyrë të ligjshme dhe transparente.

Në njoftimin e fundit të shtatorit 2022, ishte caktuar një gjobë prej 27 milionë £. Pas përfundimit të hetimit, TikTok mori masa të ndryshme për të mbrojtur përdoruesit e rinj, kështu që autoriteti britanik vendosi të ulë gjobën në 12.7 milionë funte.

Sipas vlerësimeve të ICO-së, TikTok ka lejuar akses në rrjetin social për mbi 1.4 milionë fëmijë nën moshën 13 vjeç. Kompania nuk ka kryer verifikimet e nevojshme të moshës dhe nuk i ka hequr llogaritë nga platforma. Prandaj të miturit kanë pasur akses në përmbajtje të papërshtatshme.

Pas kërkesave të garantuesit italian, TikTok pezulloi llogaritë e përdoruesve nën moshën 13 vjeç dhe filloi njohjen e moshës duke përdorur inteligjencën artificiale.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/04/tiktok-gjobitet-ne-mbreterine-e-bashkuar-per-perdorimin-e-te-dhenave-te-femijeve/