Thirrje për ekspert monitorimi (dekriminalizimi)

Projekti: “Fuqizimi i integritetit të zgjedhjeve dhe i qëndrueshmërisë së partive politike”

Instituti i Studimeve Politike (ISP), është duke implementuar projektin “Fuqizimi i integritetit të zgjedhjeve dhe i qëndrueshmërisë së partive politike”, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) organizatë lider si dhe në partneritet me BIRN Albania dhe Qëndresa Qytetare (QQ). Ky projekt është i mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike.

Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuuojë në parandalimin dhe shfaqjen e ndikimeve të panevojshme përmes angazhimit, monitorimit, ngritjes së kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit, si dhe përmes informimit të një grupi të rëndësishëm të aktorëve dhe palëve të interesuara për të siguruar implementimin e drejtë dhe të lirë nga ndikimet e panevojshme në procesin zgjedhor.

Instituti i Studimeve Politike synon të monitorojë transparencën dhe llogaridhënien në zbatimin e standardeve të dekriminalizimit dhe integritetit për kandidatët, subjektet zgjedhore dhe institucionet e përfshira në procesin zgjedhor dhe produktet e tij zgjedhore në periudhën paszgjedhore.

Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, ISP hap thirrjen për angazhimin e një thirrje për eksperti monitorimi të jashtëm për  mbledhjen e të dhënave dhe formularëve të dekriminalizimit për kryetarët e bashkive dhe anëtarët e Këshillave Bashkiakë, me në fokus Dibrën, Kukësin dhe Shkodrën..

 

Për thirrjen e plotë dhe Termat e Referencës ju lutem klikoni këtu:

 

ToR – ekspert monitorimi te formulareve te dekriminalizimit


This is a companion discussion topic for the original entry at http://isp.com.al/thirrje-per-ekspert-monitorimi-dekriminalizimi/