Tani mund të përdorni ChatGPT pa një llogari

OpenAI po e bën ChatGPT, inteligjencën artificiale të tij kryesore bisedore, të aksesueshme për të gjithë, madje edhe ata që nuk kanë krijuar një llogari. Megjithatë, përvoja e ofruar për përdoruesit e paregjistruar do të ndryshojë nga ajo e përdoruesve të regjistruar dhe, natyrisht, të gjitha bisedat do të vazhdojnë të përfshihen në të dhënat e trajnimit, përveç rastit kur pëlqimi refuzohet në mënyrë eksplicite.

Duke filluar nga dita e djeshme, në disa tregje dhe gradualisht në pjesën tjetër të botës, vizita në faqen e internetit chat.openai.com nuk do t’ju kërkojë më të identifikoheni, megjithëse do të mund ta bëni këtë nëse dëshironi. Përdoruesit do të katapultohen drejtpërdrejt në bisedën me ChatGPT, e cila do të përdorë të njëjtin model si përdoruesit e regjistruar.

Kufizime për përdoruesit e paregjistruar
Përdoruesit e paregjistruar do të mund të bisedojnë lirshëm me chatbot OpenAI, por nuk do të kenë të njëjtat funksione si përdoruesit me një llogari. Nuk do të jeni në gjendje të ruani ose të ndani biseda, të përdorni udhëzime të personalizuara ose veçori të tjera që kërkojnë një llogari të vazhdueshme.

Përdoruesit do të kenë ende opsionin për të hequr dorë nga përdorimi i bisedave të tyre për trajnime, megjithëse kjo mund të minojë të gjithë arsyen pse kompania po ofron këtë opsion. Për më tepër, ky version ekstra falas i ChatGPT do të ketë “politika pak më kufizuese të përmbajtjes”, megjithëse detajet specifike të këtyre politikave nuk janë sqaruar.

Me akses pa llogari në ChatGPT, OpenAI do të duhet të menaxhojë rreziqet e abuzimit dhe manipulimit të modelit në shkallë, pasi përfundimi është ende i shtrenjtë dhe kërkon burime intensive. Sidoqoftë, mungon çdo informacion konkret se si OpenAI synon të parandalojë abuzimin e pallogaritshëm të ChatGPT. Shanset janë që ata të mos kenë një kuptim të qartë se çfarë do t’i nënshtrojnë njerëzit chatbot-in pa u regjistruar. Prandaj, ata do të duhet të jenë reagues dhe jo proaktivë në adresimin e çdo çështjeje në zhvillim.

Disponueshmëria graduale dhe reagimet e përdoruesve
Nuk u specifikua se cilët përdorues ose grupe do të kenë akses të parë në versionin plotësisht falas të ChatGPT, i vënë në dispozicion më 1 prill. OpenAI pret reagime të gjera nga përdoruesit dhe pranon se përmirësime të mëtejshme të kësaj metode të re oferte mund të jenë të nevojshme.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/04/02/tani-mund-te-perdorni-chatgpt-pa-nje-llogari/