Speciale: Eksperti Lutfi Dervishi, intervistë mbi zhvillimet, zgjedhjet dhe përfaqësimin


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/eksperti-lutfi-dervishi-interviste-mbi-zhvillimet-zgjedhjet-dhe-perfaqesimin/