SOT7: Pogradec/ Mediat online dhe të drejtat e njeriut

“Media online dhe të drejtat e njeriut në Shqipëri” – kronikë e Televizioni SOT7 mbi aktivitetin e zhvilluar nga Instituti i Studimeve Politike në Pogradec. Një media e pavarur, profesionale dhe konkurruese, me mekanizma vetërregullimi dhe qasje etike, përbën një garanci thelbësore për standardet e të drejtave të njeriut dhe demokracisë funksionale.
Nisma e ISP-së synon të pasqyrojë rolin e medias online në lidhje me të drejtat e njeriut, duke lidhur të drejtën kushtetuese për informim, me të drejtat kushtetuese të lirive qytetare. Projekti
mbështetet nga Embassy of the Czech Republic in Tirana në kuadër të programit TRANSITION.
https://www.youtube.com/watch?v=zdAtoUSg3CA&ab_channel=TelevizioniSOT7

This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/sot7-pogradec-mediat-online-dhe-te-drejtat-e-njeriut/