Siguria informatike: 3 këshilla për të mbrojtur të dhënat dhe pajisjet

Siguria kibernetike është pa dyshim një nga “temat e nxehta” të momentit. Përdorimi gjithnjë e më intensiv i shërbimeve online, në fakt, shumëfishon rreziqet dhe kërcënimet për përdoruesit të cilët duhet të gjejnë një mënyrë për të siguruar të dhënat e tyre personale si dhe integritetin e pajisjeve të tyre.

Për të maksimizuar sigurinë e TI-së, është e mundur të vihen në praktikë 3 këshilla të thjeshta që do t’i lejojnë përdoruesit të maksimizojë mbrojtjen e tij:

-mbroni pajisjet tuaja me softuer antivirus dhe antimalware që mund të garantojnë mbrojtje në kohë reale
-përdorni një VPN për të qenë në gjendje të mbështeteni në një lidhje vërtet private
-përdor një menaxher të sigurt fjalëkalimesh për të ruajtur në mënyrë të sigurt fjalëkalimet dhe kredencialet e pagesës

Duke adoptuar këto tre masa paraprake, është e mundur të mbroheni nga rreziqet e ndryshme të internetit dhe kështu të maksimizoni sigurinë e IT të gjithë familjes suaj.

Antivirus, VPN dhe Password Manager: 3 mjete për siguri maksimale
Siguria kibernetike nuk lejon kompromise. Për të mbrojtur pajisjet tuaja, duhet të veproni në disa nivele duke përdorur një antivirus për t’u mbrojtur nga programet keqdashëse dhe një VPN për ta bërë lidhjen vërtet private.

Në të njëjtën kohë, duke përdorur një Menaxher Fjalëkalimi do të jetë e mundur të ruani të dhënat tuaja në mënyrë të sigurt, falë mbrojtjes së garantuar nga kriptimi. Në këtë mënyrë aksesi në të gjitha shërbimet e internetit do të bëhet më i lehtë dhe mbi të gjitha më i sigurt.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/04/siguria-informatike-3-keshilla-per-te-mbrojtur-te-dhenat-dhe-pajisjet/