Si të pastroni cache në YouTube? Mjaftojnë disa tap në iPhone dhe Android

Pasi pamë se si të pastroni cache-in e Spotify, ka ardhur radha e një platforme tjetër argëtimi “të lëngshme”: sot do të mësojmë se si të pastrojmë cache në YouTube dhe do të përpiqemi ta bëjmë atë si për pajisjet Android ashtu edhe për Apple.

Le të fillojmë menjëherë nga roboti i gjelbër. Për të pastruar cache-in e një aplikacioni specifik, ekziston një procedurë standarde që zbatohet për çdo aplikacion të instaluar. Prandaj do të jetë e mjaftueshme të shkoni te cilësimet e përgjithshme të telefonit inteligjent, të shkoni te artikulli i aplikacionit dhe në listën me të gjitha aplikacionet, të kërkoni atë që ju intereson. Në rastin tonë, do të jetë YouTube.

Për të pastruar cache, në këtë pikë do të duhet të shkojmë te “Memory Usage” dhe të zgjedhim “Empty Cache”. Nëse duam ta rivendosim aplikacionin në cilësimet e fabrikës, mund të fokusohemi te “Të dhënat boshe”, por kjo do të rivendosë gjithashtu çdo llogari të lidhur me YouTube.

Sa i përket iOS, pronarët e iPhone nuk do të jenë në gjendje thjesht të zbrazin aplikacionin, por ta fshijnë dhe ta instalojnë përsëri. Gjithçka që duhet të bëni është të shkoni te cilësimet e përgjithshme të sistemit dhe të hyni në nënmenynë General. Në këtë pikë, shkoni te “iPhone Space” dhe kërkoni aplikacionin e interesit tuaj, më pas YouTube dhe shtypni “Çinstalo aplikacionin” për të mbajtur të dhënat ose “Fshi aplikacionin” për të fshirë gjithashtu të dhënat.

Nëse nuk i keni zgjidhur problemet tuaja me platformën e transmetimit, mund të jeni të interesuar të zbuloni disa nga arsyet pse videot janë të bllokuara në YouTube.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/25/si-te-pastroni-cache-ne-youtube-mjaftojne-disa-tap-ne-iphone-dhe-android/