Shqipëria dhe BE: Bilanci dhe sfidat në procesin e integrimit

Shqipëria mori vlerësim pozitiv nga Këshilli Evropian dhe Parlamenti Evropian lidhur me aplikimin për nisjen e bisedimeve me BE për anëtarësim. Përdorimi nga Bullgaria i vetos politike ndaj Maqedonisë së Veriut ka impakt direkt edhe për Shqipërinë, pasi dy vendet konsiderohen pjesë e një pakete dhe nuk ka një skenar zëvendësues në BE për ndarjen e dy vendeve nëse veto vijon të ushtrohet.

Në këto rrethana, në Tiranë dhe mjedisin politik e institucional të Shqipërisë është rritur pesimizmi ndaj procesit të zgjerimit të BE dhe kapaciteteve të Shqipërisë për pranim, si dhe çështja e integrimit tashmë më shumë trajtohet si kritikë ndaj BE sesa si proces standardesh të brendshme. Kjo zhvendosje e ligjërimit dhe e vëmendjes ka lënë në hije kriteret teknike që lidhen me procesin integrues dhe në parlament apo në qeveri nuk ka nisma prioritare drejt shpejtimit të integrimit.

Referuar kushteve të Bundestag dhe të Bashkimit Europian, ky raport përmbledh punën monitoruese të ISP lidhur me progresin e Shqipërisë në periudhën janar – prill 2022. Si edhe më parë, raport është i strukturuar sipas çështjeve dhe kushteve dhe ofron përveç të dhënave, edhe vlerësime profesionale pozitive apo kritike mbi progresin.

Instituti i Studimeve Politike vijon të monitorojë nga afër proceset politike dhe institucionale në kuadër të përmbushjes së kritereve të përcaktuara nga BE dhe Bundestag lidhur me Shqipërinë. Edhe gjatë vitit 2022 aktiviteti i ISP në këtë drejtim mbështetet nga Fondacioni “Konrad Adenauer”.

Raporti nuk është publik.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/shqiperia-dhe-be-bilanci-dhe-sfidat-ne-procesin-e-integrimit/