Shmangni këto zakone të këqija kur karikoni smartfonët tuaj

Ne kemi parë tashmë disa gabime që bëjmë gjatë karikimit të telefonave inteligjentë, por nuk ndalet vetëm në përdorimin e karikuesve jozyrtarë dhe karikimin e tyre brenda natës. Këtu janë zakone të tjera të këqija që duhet të shmangni kur karikoni telefonin tuaj.

Ndër më të zakonshmet është sigurisht karikimi me kutinë e telefonit të futur: në fund të fundit, kush dëshiron të heqë kapakun sa herë që telefoni inteligjent lidhet me rrymën? Në realitet, është një aksesor që mund të shkaktojë dy probleme serioze: mbinxehje të baterisë dhe thyerje të lidhësit. Në rastin e dytë, e keqja më e vogël është thyerja e kabllit të karikimit; megjithatë, duhet t’i kushtohet vëmendje thyerjes së mundshme të vetë portës USB në rast se mbulesa është projektuar keq. Në të parën, megjithatë, mbinxehja mund të ngadalësojë shpejtësinë e karikimit dhe të zvogëlojë jetëgjatësinë e baterisë.

Megjithatë, përdorimi gjithmonë i karikimit të shpejtë mund të degradojë ndjeshëm baterinë që në vitin e parë të përdorimit. Për të shmangur këtë, këshillohet të përdorni një karikues dytësor më të ngadaltë kur nuk jeni me nxitim; kini kujdes, megjithatë, nga karikuesit jozyrtarë, të cilët gjithashtu mund të çojnë në një përkeqësim të gjendjes së baterisë.

Ose përsëri, shkarkimi i baterisë nën 5% para karikimit është zakoni më i keq nga të gjithë pasi e vë baterinë nën stres si në fazën e konsumit ashtu edhe në fazën e rikarikimit. Prandaj është më mirë të lidhni pajisjen kur është në 15-20% dhe jo gjithmonë të kaloni 80% kur rikarikoni pasi përfundimi i procesit mund të shkaktojë uljen e autonomisë së pajisjes.

Prandaj, duke shmangur këto zakone, mund të parandaloni problemet e ardhshme dhe ta përdorni telefonin inteligjent për më gjatë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/16/shmangni-keto-zakone-te-keqija-kur-karikoni-smartfonet-tuaj/