Shkëmbimi i të dhënave BE-SHBA: miratohen rregulla të reja

Komisioni Evropian ka miratuar vendimin e përshtatshmërisë për Kornizën e Privatësisë së të Dhënave, e cila përcakton metodat për shkëmbimin e të dhënave të përdoruesve nga Evropa në Shtetet e Bashkuara. Kjo është marrëveshja e tretë pas atyre (Safe Harbor dhe Privacy Shield) të refuzuara nga Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian. Organizata noyb, e drejtuar nga avokati Max Schreams, ka njoftuar tashmë një ankesë të re deri në fund të vitit ose në fillim të 2024.

Data Privacy Framework është e ngjashme me Privacy Shield
Marrëveshja paraprake midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara u nënshkrua më 25 mars 2022 nga Ursula von der Leyen (Presidente e Komisionit Evropian) dhe Joe Biden (President i Shteteve të Bashkuara). Më 7 tetor 2022, Biden nënshkroi urdhrin ekzekutiv që garanton mbrojtje më të madhe të të dhënave për përdoruesit evropianë.

Komisioni Evropian ka miratuar tani Kornizën e Privatësisë së të Dhënave, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara premtojnë një nivel adekuat dhe proporcional të mbrojtjes për të dhënat personale të transferuara nga Bashkimi Evropian tek kompanitë amerikane (p.sh. ato të mbledhura nga shërbimet e Google, Meta dhe Microsoft). Kjo do të thotë që të dhënat e përdoruesit mund të transferohen pa garanci të mëtejshme.

Sipas Kornizës së Privatësisë së të Dhënave, agjencitë e inteligjencës amerikane mund t’i qasen të dhënave vetëm kur nevojitet (për shembull, për qëllime të sigurisë kombëtare). Qytetarët evropianë mund të përfitojnë nga një mekanizëm i pavarur dhe i paanshëm korrigjimi, duke përfshirë një Tribunal të Rishikimit të Mbrojtjes së të Dhënave (DPRC). Gjykata do të hetojë dhe zgjidhë në mënyrë të pavarur ankesat, duke ndërmarrë veprime të detyrueshme korrigjuese.

Kompanitë amerikane do të jenë në gjendje t’i përmbahen Kornizës së Privatësisë së të Dhënave duke u zotuar të respektojnë një sërë detyrimesh, duke përfshirë atë të fshirjes së të dhënave personale kur ato nuk janë më të nevojshme për qëllimin për të cilin janë mbledhur. Funksionimi i marrëveshjes së re do të rishikohet brenda një viti nga hyrja në fuqi për të vlerësuar efektivitetin e saj.

Organizata noyb lëshoi ​​menjëherë një deklaratë duke thënë se Korniza e Privatësisë së të Dhënave është një kopje e Mburojës së Privatësisë (2020) e cila nga ana tjetër është një kopje e Safe Harbor (2015), të dyja të refuzuara nga Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian me gjykimet Schrems II dhe I, respektivisht.

Ligji i famshëm FISA 702 (seksioni 702 i Aktit të Mbikëqyrjes së Inteligjencës së Jashtme) lejon ende sot që të zbatohet mbikëqyrja masive e shtetasve jo amerikanë. Avokati Max Schrems tha se një ankesë e tretë do të depozitohet në Gjykatën e Drejtësisë. Duke qenë se dënimi mund të zgjasë deri në dy vjet, noyb do të kërkojë pezullimin e marrëveshjes.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/11/shkembimi-i-te-dhenave-be-shba-miratohen-rregulla-te-reja/