Sa e shpejt është një AI për të thyer një fjalëkalim?

Inteligjenca artificiale është një mjet shumë i fuqishëm që, për fat të keq, mund të bjerë shpejt në duar të gabuara. Pavarësisht sigurive të Google për efektivitetin e mësimit të makinerive dhe AI ​​kundër mashtruesve që përdorin sisteme të ngjashme për qëllime keqdashëse, një studim i publikuar së fundi nga kompania e sigurisë kibernetike Home Security Heroes zbulon një detaj alarmant: një AI mund të deshifrojë një fjalëkalim në më pak se një minutë, në varësi të mbi kompleksitetin e saj.

Si AI thyen fjalëkalimet
Analiza e kryer nga HSH u zhvillua duke përdorur gjeneratorin PassGAN, i bazuar në një Rrjet Generativ Adversarial (GAN) dhe i aftë për ta shfrytëzuar atë për të mësuar nga fjalëkalimet e rrjedhura në internet dhe për të gjeneruar vargje të tjera alfanumerike që do të përdoren për të mbrojtur llogaritë e dikujt. Me pak fjalë, është një model i mësimit të makinës që përmirëson vazhdimisht ndërtimin e fjalëkalimeve efektive, duke përdorur të dhëna reale për të gjeneruar të dhëna të rreme.

Për këtë tekst, Home Security Heroes i dha PassGAN 15,680,000 fjalëkalime të zakonshme nga grupi i të dhënave RockYou. Pasi modeli u trajnua, kompania përjashtoi fjalëkalimet me më pak se 4 karaktere dhe më shumë se 18 karaktere, më pas i kërkoi AI të thyente grupe të tjera.

Rezultati? PassGAN ka thyer 51% të fjalëkalimeve të zakonshme në më pak se një minutë, duke u ngjitur në nivelin më të lartë prej 81% në më pak se një muaj. Për të deshifruar një fjalëkalim me shtatë karaktere, me shkronja të mëdha dhe të vogla, simbole dhe numra, u deshën mesatarisht pak më pak se gjashtë minuta. Megjithatë, kombinimi i këtyre karaktereve rezulton të jetë shumë efektiv, pasi përdorimi i njëmbëdhjetë prej tyre, koha e nevojshme për të deshifruar kodin rritet në 38 vjet.

Megjithatë, kini kujdes nga përdorimi i tetë karaktereve ose më pak, madje edhe të ndërlikuar dhe të rastësishëm: në këtë rast, koha maksimale është vetëm 7 orë. Së fundi, fjalëkalimi më i thjeshtë që duhet t’ju bëjë të ndiheni të sigurt është një sekuencë e thjeshtë prej 14 shkronjash të mëdha dhe të vogla: në këtë rast, AI duhet të marrë rreth 827,000 vjet për ta thyer atë.

Prandaj, Home Security Heroes rekomandon krijimin e një vargu me një model të fortë, duke kombinuar të paktën dy shkronja të mëdha dhe të vogla me numra dhe simbole.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/10/sa-e-shpejt-eshte-nje-ai-per-te-thyer-nje-fjalekalim/