Pyetje e thjeshtë

Cili nga këto krahasime është i vërtetë?
  • 0.99999... > 1.00000...
  • 0.99999... = 1.00000...
  • 0.99999... < 1.00000...

0 voters