Pushime nga puna edhe për 2000 punonjës të PayPal

Një tjetër emër i madh në botën teknologjike shpall një raund të rëndë pushimesh nga puna: këtë herë është radha e PayPal. Gjigandi i pagesave dixhitale ka njoftuar planet për të shkurtuar fuqinë punëtore, me një shkurtim që do të prekë rreth 2000 njerëz. Kjo shifër barazohet me afërsisht 7% të fuqisë punëtore të angazhuar globalisht.

Shkurtime edhe për PayPal
Për të nënshkruar deklaratën e përbashkët për shtyp është Dan Schulman, CEO i kompanisë. Ai hapet me këto fjalë: Gjatë vitit të kaluar, ne kemi bërë përparim të dukshëm në forcimin dhe riformësimin e kompanisë sonë, për të përballuar mjedisin sfidues makroekonomik, duke vazhduar të investojmë me synimin për të përmbushur nevojat e klientëve tanë.

Ata që preken drejtpërdrejt nga vendimi i vështirë i marrë do të ndërgjegjësohen për këtë brenda disa javëve në vijim. Atyre do t’u jepet një pagesë largimi e përcaktuar si bujare dhe, aty ku kërkohet, do të sigurohet mbështetja e nevojshme për t’u marrë me tranzicionin.

“Ndryshimi mund të jetë sfidues, veçanërisht kur përfshin largimin e kolegëve dhe miqve të mirë. Ne do ta lundrojmë atë së bashku, duke shfrytëzuar shkallën e pakrahasueshme të platformës sonë globale, investimet strategjike që kemi bërë për të forcuar aftësitë tona thelbësore, si dhe besimin dhe besnikërinë. e klientëve tanë.”

Njoftimi i PayPal sot është vetëm i fundit në një seri të gjatë njoftimesh për shtyp të lëshuara nga realitetet e botës teknologjike, të cilat, nëse vendosen krah për krah, duket se janë rezultat i një copy-paste me pak ndryshime në temë. Ndër kompanitë që, pasi kanë përshpejtuar shumë ritmin e punësimeve në të kaluarën e afërt, kanë vendosur të reduktojnë fuqinë punëtore sapo kanë ndier një ngadalësim të ritmit të rritjes, janë edhe Spotify, Alphabet (kompania mëmë e Google), Microsoft. , Amazon , Meta (grup që kontrollon, ndër të tjera, Facebook dhe Instagram) dhe Twitter.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/01/pushime-nga-puna-edhe-per-2000-punonjes-te-paypal/