Pornografi Deepfake: në Mbretërinë e Bashkuar gjobë dhe burg

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka shpallur një ligj të ri që i bën të paligjshme falsifikimet seksualisht eksplicite jokonsensuale. Kushdo që krijon imazhe të tilla do të ndiqet penalisht nga Prokuroria e Kurorës dhe do të marrë një gjobë të madhe. Nëse imazhet shpërndahen, autori mund të përfundojë në burg. Deepfakes tashmë janë të ndaluara nga Akti i Sigurisë në internet, por ligji mbron veçanërisht të miturit.

Gjobë dhe burg për deepfakes
Siç tregon rasti i fundit i Taylor Swift, pornografia e falsifikuar është gjithnjë e më e përhapur, pasi ka mjete të shumta (falas dhe të tjera) që ju lejojnë të gjeneroni këtë lloj imazhi. Inteligjenca artificiale përdoret gjithashtu për të zëvendësuar fytyrën e një aktoreje të dritës së kuqe me atë të njerëzve të famshëm në video.

Ligji i ri është një ndryshim në projektligjin e drejtësisë penale, i cili do të duhet të debatohet dhe miratohet nga Parlamenti. Ai siguron pasoja kriminale për ata që krijojnë dhe ndajnë imazhe seksualisht eksplicite të të rriturve në internet pa pëlqimin. Në rastin e parë parashikohet një dënim i rëndë. Në rastin e dytë, autori rrezikon të përfundojë në burg.

Njoftimi i Qeverisë është hapi i fundit në një program të madh pune që synon të trajtojë këtë formë të shfaqur dhe thellësisht shqetësuese të abuzimit ndaj grave dhe vajzave. Qeveria gjithashtu riklasifikoi dhunën ndaj grave, e cila konsiderohet një kërcënim kombëtar, si terrorizëm. Prandaj, forcat e policisë duhet t’i japin prioritetin më të lartë ankesave.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/04/18/pornografi-deepfake-ne-mbreterine-e-bashkuar-gjobe-dhe-burg/