Platforma e parë për “Whistleblower” në Shqipëri

Kur flasim për whistleblowing, nënkuptojmë informimin ose raportimin e një veprimi, sjelljeje ose ngjarjeje të caktuar. Këto akte mund të shkelin rregulloret e brendshme ose të jashtme, etikën ose legjislacionin aktual. Ju mund të mendoni për mashtrimin, abuzimin dhe korrupsionin si shembuj të akteve që janë të rëndësishme për t’u njoftuar. Njoftimet e punonjësve janë një mënyrë efektive për një kompani për të marrë njohuri mbi pajtueshmërinë e saj me një gamë të gjerë ligjesh dhe rregulloresh, siç është mbrojtja e të dhënave personale (Direktiva 95/46/EC).

Whistleblowing mund të përkufizohet gjithashtu si: “Zbulimi i informacionit në lidhje me aktivitetet korruptive, të paligjshme, mashtruese ose të rrezikshme që kryhen në ose nga organizata të sektorit publik ose privat – të cilat janë shqetësuese ose kërcënojnë interesin publik – për individët ose subjektet që besohet se të jetë në gjendje të kryejë veprim.”

Whistleblowing tani do të jetë për të folur hapur, për të mbrojtur punonjësit nga shkeljet e padëshiruara, si dhe për t’i mbrojtur ata kur ata njoftojnë për këtë. Do të thotë që punonjësit të mbrojne veten e tyre, por edhe transparencë dhe integritet. Kjo do të zvogëlojë mashtrimin pa rritur rrezikun personal, duke çuar përfundimisht në produktivitet më të madh. Filloni sot për t’u bërë pjesë e sinjalizimit të ri me platformën e lehtë dhe të sigurt whistleblower.digital.

Ishte eksperti i IT, Gent Progni, ai që njoftoi orë më parë hapjen e platformës në Shqipëri, te cilën mund ta gjeni ketu .

“Per kedo qe ka deshire po nuk ka ze, mund te dergoje cdo info me nje “pershperime” ne webin me poshte! Ta institucionalizojme “whistleblower” edhe ne Shqiperi! “ – eshte shprehur eksperti.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/13/platforma-e-pare-per-whistleblower-ne-shqiperi/