Përditësimi i Tinder: Mbërrin AI për verifikimin e fotografive

Tinder, rrjeti social i takimeve par excellence, po merr një përditësim të bazuar në inteligjencën artificiale për funksionin e verifikimit të fotografive të përdoruesit, që përdoret për t’u treguar atyre që frekuentojnë shërbimin se nuk jeni as bot, as mustak, d.m.th. njerëz që përdorin një identitet të rremë online. Përditësimi në fjalë forcon procesin e identifikimit duke kërkuar një video selfie në vend të fotove, të përmirësuar nga një AI i aftë për të përfunduar verifikimin shpejt dhe me efektivitet.

Përditësimet e Tinder me AI
Verifikimi i identitetit ka qenë i disponueshëm që nga gushti 2021 dhe, edhe atëherë, ai u shpall si një veçori “komplekse dhe e detajuar” e krijuar posaçërisht për t’i “bërë anëtarët [e komunitetit Tinder] të ndjehen të sigurt”. Sipas kompanisë, ndryshimet më të fundit të aplikuara në funksionalitet do të jenë vendimtare në përcaktimin e sigurisë së përdoruesit, por mbështetja e një partneri të palës së tretë do të nevojitet për të menaxhuar procesin e verifikimit të video selfie; megjithatë, kompania potencialisht e përfshirë nuk u emërua.

Megjithatë, në lidhje me funksionimin e sistemit të papublikuar, Match Group u fut pak në detaje, duke shpjeguar se modeli fillimisht do t’i kërkojë përdoruesit të plotësojë një sërë udhëzimesh video dhe më pas të ndërhyjë nëpërmjet mjeteve të AI për të verifikuar korrespondencën e fytyrës midis fotot dhe videot e profilit. Më në fund, funksioni do të zëvendësojë plotësisht opsionin e mëparshëm i cili parashikon ngarkimin e thjeshtë të një fotografie.

Ata që kanë tashmë çekun blu falë verifikimit të imazhit do të marrin kërkesa nga aplikacioni për të konfirmuar ose jo dëshirën për të mbajtur simbolin. Në këtë mënyrë, jo vetëm që anëtarët do të jenë në gjendje të ri-verifikohen me një veçori më të sigurt, por edhe Tinder do të jetë në gjendje të fshijë llogaritë që nuk do të japin përgjigje për shkak të të qenit joaktiv.

Paralelisht me këtë veçori, Tinder do të prezantojë një opsion për të zgjedhur përdoruesit e verifikuar në biseda, në mënyrë që ndeshjet të mund të zhvillohen vetëm me ata që kanë konfirmuar tashmë identitetin e tyre. Funksioni i verifikimit me video do të shfaqet sot, më 26 prill 2023, ndërsa aftësia për të kufizuar mesazhet vetëm në “anëtarë të verifikuar me foto” do të vijë në muajt e ardhshëm.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/26/perditesimi-i-tinder-mberrin-ai-per-verifikimin-e-fotografive/