Pamje të brendshme dhe të jashtme të kinema “Rozafa” në Tiranë 1940

 

 


This is a companion discussion topic for the original entry at https://memorie.al/pamje-te-brendshme-dhe-te-jashtme-te-kinema-rozafa-ne-tirane-1940/