OpenAI lançon Shap-E, modelin për gjenerimin e objekteve 3D

OpenAI nuk do të punojë në GPT-5, por me sa duket është akoma më se aktiv në krijimin e modeleve gjeneruese të llojeve të tjera. SHAP-E ka mbërritur veçanërisht në orët e fundit, një mjet i ri që lejon gjenerimin e modeleve 3D duke filluar nga vargjet e thjeshta të tekstit. Mos prisni mrekulli, por është padyshim një hap i parë i shkëlqyer drejt një rasti mjaft kompleks përdorimi.

penAI zbulon SHAP-E
Ndërsa DALL-E merret me gjenerimin e imazheve dydimensionale duke filluar nga kërkesat e tekstit, SHAP-E (ose forma, që në anglisht do të thotë “formë”) lejon konvertimin e një fjale ose një objekti të përshkruar me saktësi në një objekt tredimensional. që mund të hapet në Paint 3D është madje i konvertueshëm në skedarë STL për përdorim me printera 3D.

I disponueshëm falas në GitHub, ai funksionon në nivel lokal në kompjuterin tuaj dhe nuk kërkon as një API OpenAI: pasi të instalohet ai bëhet i përdorshëm, me kusht që të dini se si ta konfiguroni.

Organizata e Sam Altman, në fakt, nuk ofron asnjë udhëzim për përdorimin e tij dhe kërkon që përdoruesit të “hakojnë” përpara se të jenë në gjendje të provojnë realisht SHAP-E. Pasi të instalohet me komandën Python “pip install -e”, ju duhet të përdorni një fletore midis atyre që janë të pranishëm në GitHub, përkatësisht “text-to-3d” (përdorni një mesazh teksti për të gjeneruar një model tredimensional), “image-to- 3d” (shndërron një imazh 2D në një objekt 3D) dhe “encode_model”, i cili merr një model ekzistues 3D dhe përdor Blender (që do të instalohet veçmas) për ta kthyer atë në diçka tjetër dhe për ta rikrijuar atë.

Rezultatet nuk janë të shkëlqyera, veçanërisht në rastin e kërkesave për tekst: me këtë mjet gjenerohen kryesisht skedarë PLY monokrome dhe GIF të animuar me ngjyra, të cilat nuk janë saktësisht bindëse. Për më tepër, SHAP-E duket se kërkon shumë burime të sistemit: kolegët e Tom’s Hardware, për shembull, me një procesor RTX 3080 dhe një procesor Ryzen 9 5900X iu deshën pesë minuta për një renderim të vogël. Anasjelltas, me Intel Core i9 dhe RTX 4090 të nivelit të lartë duhen dy ose tre minuta. Së fundi, me çipat grafikë të integruar, duhet rreth një orë për të dhënë 3%.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/09/openai-lancon-shap-e-modelin-per-gjenerimin-e-objekteve-3d/