Microsoft integron Python në Excel

Microsoft ka njoftuar integrimin e Python në Excel. Prandaj, gjuha popullore e programimit është e aksesueshme nga brenda aplikacionit të kompanisë Redmond. Bizneset, zhvilluesit dhe studentët mund të kombinojnë skriptet Python me formulat Excel. Funksioni është aktualisht i disponueshëm në pamje paraprake vetëm për abonentët e kanalit Beta të Programit Microsoft 365 Insider.

Python në Excel
Python në Excel është në pamje paraprake publike vetëm në Windows. Me versionet e tjera të Excel (macOS, Android, iOS dhe ueb) është e mundur vetëm shikimi i fletëve të punës me Python. Në rast modifikimi do të shfaqet një gabim. Llogaritjet e Python kryhen në renë Azure (kështu që ju nevojitet një lidhje interneti), duke përdorur bibliotekat e ofruara nga Anaconda. Ju nuk keni nevojë të instaloni asgjë në kompjuterin tuaj.

Për të hyrë në këtë veçori, klikoni në skedën Formulat në shirit dhe më pas në butonin Insert Python. Përndryshe, thjesht zgjidhni një qelizë dhe shkruani =PY(). Kjo do të hapë një zonë teksti në shiritin e formulave që ju lejon të futni kodin Python. Kur Python është aktiv, një ikonë e gjelbër PY shfaqet në shiritin e qelizës dhe formulës.

Skriptet funksionojnë në një kontejner të izoluar, kështu që ata nuk kanë qasje në asnjë burim lokal (skedar, rrjet ose të tjerë). Siç u përmend, llogaritjet kryhen në Azure, por kjo ndodh në mënyrë anonime (Microsoft nuk mund ta shoqërojë kodin Python me një përdorues të caktuar).

Fletët e punës me Python trajtohen si ato me makro, kështu që do të shtohet flamuri Mark of The Web (MoTW), nëse shkarkohet nga Interneti. Kjo do të thotë që përdoruesi do të shohë një paralajmërim sigurie dhe Excel do t’i hapë ato në Pamjen e mbrojtur.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/08/23/microsoft-integron-python-ne-excel/