Microsoft: GPT-4 ka inteligjencë gati njerëzore

Mikhail Parakhin, kreu i grupit të Shërbimeve të Reklamimit dhe Uebit, kishte theksuar se Google Bard nuk mund të konkurrojë me Bing Chat, pasi modeli i zhvilluar nga OpenAI është superior. Studiuesit në Microsoft kanë verifikuar se GPT-4 shfaq inteligjencë afër njerëzore, pas kryerjes së disa testeve me një version para publikimit.

A është GPT-4 një AGI (Inteligjencë e Përgjithshme Artificiale)?
Në dokumentin “Shkëndija e Inteligjencës së Përgjithshme Artificiale: Eksperimentet e hershme me GPT-4” theksohet se modeli i ri i zhvilluar nga OpenAI tregon shenjat e para të AGI (Inteligjencës së Përgjithshme Artificiale), pra aftësitë e të kuptuarit dhe të të mësuarit si njeriu. Megjithatë, deklarata është në kontrast me atë që u deklarua nga Sam Altman.

Në fakt, CEO i OpenAI nënvizoi se GPT-4 ka ende shumë kufizime, duke përfshirë halucinacione artificiale, apo përgjigje të gabuara që nuk justifikohen nga të dhënat e përdorura për trajnim. Të metat e modelit të AI përshkruhen nga vetë studiuesit në punim, kështu që është e qartë se GPT-4 nuk është një AGI.

Në vend të kësaj, konfirmohet se GPT-4 përfaqëson një përmirësim të dukshëm në krahasim me GPT-3.5 të mëparshëm. Testet kanë treguar se ai mund të zgjidhë detyra komplekse në matematikë, programim, mjekësi, ligj, psikologji dhe fusha të tjera, pa pasur nevojë për kërkesa të veçanta. Këto detyra kryheshin me performancë të ngjashme me njeriun.

Një zëdhënës i kompanisë Redmond tha:

Microsoft nuk është i fokusuar në përpjekjen për të marrë një AGI. Zhvillimi ynë i inteligjencës artificiale është i fokusuar në përforcimin, shtimin dhe ndihmën e produktivitetit dhe aftësive njerëzore. Ne po krijojmë platforma dhe mjete që, në vend që të veprojnë si zëvendësues për përpjekjet njerëzore, mund t’i ndihmojnë njerëzit me punën njohëse.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/27/microsoft-gpt-4-ka-inteligjence-gati-njerezore/