Microsoft: DuckDuckGo nuk mund të përdorë të dhënat e Bing

DuckDuckGo nuk mund të përdorë të dhënat e indeksuara nga Bing për mjetin e tij DuckAssist, i cili u njoftua në fillim të këtij muaji. Microsoft ka komunikuar se marrëveshja aktuale kontraktuale nuk parashikon përdorimin e Bing për të “fuqizuar” chatbot-et e palëve të treta. Firma e Pensilvanisë rrezikon të humbasë aksesin në të dhënat për motorin e saj të kërkimit.

A bllokon Microsoft DuckAssist dhe mjete të tjera të AI?
Microsoft e licencon DuckDuckGo për të përdorur “indeksin e kërkimit” të Bing, siç bën për Yahoo. DuckAssist përdor modelet e AI nga OpenAI dhe Anthropic për të shfaqur një përmbledhje të përgjigjes së gjetur në Wikipedia. Megjithatë, teknologjia Bing përdoret për të zvarritur ueb. Funksionalitet i ngjashëm është i disponueshëm me YouChat nga You.com dhe NeevaAI nga Neeva, motorët e kërkimit të të cilëve mundësohen nga Bing.

Microsoft ka informuar të paktën dy klientë se përdorimi i indeksit të kërkimit të Bing shkel kushtet e marrëveshjes, kështu që mund të bllokojë plotësisht aksesin në teknologjinë e tij. Prandaj, DuckDuckGo duhet të gjejë një alternativë për motorin e tij të kërkimit, por aktualisht vetëm Microsoft dhe Google indeksojnë të gjithë ueb-in.

Kompania Redmond ka lëshuar deklaratën e mëposhtme për shtyp:

“Ne jemi në kontakt me partnerët për të zbatuar kushtet e kontratës në të gjithë bordin. Ne do të vazhdojmë të punojmë drejtpërdrejt me ta dhe të ofrojmë çdo informacion të nevojshëm për të gjetur një rrugë përpara.”

Zgjidhja e vetme duket të jetë ridiskutimi i kushteve të kontratës. Përndryshe, DuckDuckGo nuk do të jetë më në gjendje të ofrojë mjetin DuckAssist.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/27/microsoft-duckduckgo-nuk-mund-te-perdore-te-dhenat-e-bing/