Metaverse: rreziqet e mundshme të privatësisë

Me rastin e ditës evropiane të mbrojtjes së të dhënave, u organizua dhe u zhvillua mëngjesin e sotëm konferenca “Metaverse midis utopive dhe distopive: horizontet dhe sfidat e mbrojtjes së të dhënave”. Presidenti i autoritetit Pasquale Stanzione nënvizoi në fjalën e tij rreziqet e privatësisë që rrjedhin nga metaverset, një teknologji ende në një gjendje embrionale, por që mund të ndryshojë (ndoshta për keq) jetën dixhitale të përdoruesve.

Metaverse: Rreziqe më të mëdha për të dhënat personale
Garantuesi thekson se metaversi do të ketë një ndikim të madh tek njerëzit dhe shoqëria. Neologjizma e përdorur në romanin e Neal Stephenson Snow Crash u përdor nga Mark Zuckerberg për të treguar evolucionin e internetit, ose më mirë një botë dixhitale në të cilën përdoruesi hyn përmes avatarit të tij, duke veshur një shikues. Shembulli i parë është Horizon World (i cili nuk ka arritur sukses të madh), por Gartner parashikon që në vitin 2026 një në katër persona do të kalojë të paktën një orë në ditë në hapësirën virtuale.

Sipas garantuesit, “vëllimi i informacionit që mund të gjenerohet në metaverse do të rezultojë në një koleksion të të dhënave personale që nuk janë të krahasueshme me atë të internetit, për nga sasia, por edhe për nga cilësia”.
“Në fakt, ai do të përfshijë gjithashtu të dhëna biometrike të transmetuara, ndër të tjera, nga pajisjet e veshura, të cilat duhet të parandalohen çdo përdorim abuziv. Rëndësia cilësore dhe sasiore e rrjedhave të të dhënave do të çojë në një rimendim nga dizajni i sistemit të mbledhjes së pëlqimit dhe garancitë e transparencës në detyrimet e zbulimit”.

GDPR (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave) ofron tashmë baza të forta, por do të nevojiten forma të reja mbrojtjeje, duke pasur parasysh mënyrat e reja të ndërveprimit dhe mundësinë e mbledhjes së të dhënave mbi emocionet.

“Në çfarëdo modeli do të orientohet zhvillimi i metaversit, miratimi i disa garancive thelbësore është i domosdoshëm, që synojnë të parandalojnë këtë dimension tjetër, nga një hapësirë ​​utopike e së mundshmes, të degjenerojë në një vend anomik ku të drejtat mund të shkelen pa u ndëshkuar. .”


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/30/metaverse-rreziqet-e-mundshme-te-privatesise/