Meta nuk censuron përmbajtjet ukrainase në Facebook

Meta ka publikuar një deklaratë zyrtare për të mohuar disa pretendime të shtypit për anshmërinë e procesit të rishikimit të përmbajtjes. Firma Menlo Park thekson se nuk censuron qëllimisht përmbajtjen pro-ukrainase ose nuk lejon lirisht propagandën pro-ruse. Prova e fundit është heqja e regjimentit Azov nga lista e organizatave ekstremiste.

Meta nuk bllokon përmbajtje pro-ukrainase
Meta flet për “raportimet e fundit publike”, pa treguar burimet. Në çdo rast, firma Menlo Park pretendon se akuzat janë të rreme. Absolutisht asnjë propagandë pro-ruse nuk favorizohet ose këndvështrimi ukrainas censurohet. Përmbajtja e postuar në Facebook dhe Instagram në mbi 70 gjuhë verifikohet nga ekipe të dedikuara.

Shpesh është e nevojshme të kuptohet saktë kuptimi i një fjale ose klima politike në të cilën ndahet një postim. Për këtë arsye, përmbajtja nga Ukraina që kërkon aftësi gjuhësore dhe kulturore shqyrtohet nga recensuesit ukrainas, jo nga rusët.

Rishikuesit zgjidhen përmes një procesi rigoroz dhe duhet të verifikojnë pajtueshmërinë me rregullat, të njohura si Standardet e Komunitetit në Facebook dhe Udhëzimet e Komunitetit në Instagram. Gjithashtu, përmbajtja për t’u kontrolluar caktohet në mënyrë të rastësishme. Auditimet javore tregojnë se përmbajtja ukrainase dhe ruse rishikohet me nivele të larta saktësie.

Gabimet e vlerësimit padyshim që nuk përjashtohen, por ekipet e tjera ndërhyjnë menjëherë për t’i korrigjuar ato dhe për t’iu përgjigjur përdoruesve që kundërshtojnë heqjen e përmbajtjes. Meta e mbyll njoftimin duke thënë se procesi i moderimit nuk është padyshim pro-rus apo anti-ukrainas.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/02/meta-nuk-censuron-permbajtjet-ukrainase-ne-facebook/