Mbretëria e Bashkuar do të ketë akses në modelet e AI nga OpenAI

Pas lajmerimit së samitit të parë global për inteligjencën artificiale, kryeministri Rishi Sunak njoftoi se qeveria britanike do të jetë në gjendje të aktivizojë modelet e AI të OpenAI, DeepMind dhe Anthropic si një pamje paraprake. Qëllimi është të studiohet teknologjia e tre kompanive për qëllime kërkimore dhe sigurie. Transparencë më e madhe parashikohet edhe nga propozimi i Komisionit Evropian i quajtur Akti i AI.

Qasje me përparësi në modelet e AI
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar ka njoftuar krijimin e një task-force ekspertësh dhe një investim prej 100 milionë funtesh në kërkimin e inteligjencës artificiale, veçanërisht për sigurinë e teknologjisë.

Sunak tha se Google DeepMind, OpenAI dhe Anthropic do të ofrojnë akses të hershëm ose prioritar në modelet e tyre të AI për qëllime kërkimore. Kjo do të mundësojë një vlerësim dhe kuptim më të mirë të mundësive dhe rreziqeve të këtyre sistemeve. Megjithatë, nuk është e qartë se cilat të dhëna do të ndahen me qeverinë britanike. Megjithatë, Mbretëria e Bashkuar mund të parashikojë për shumë muaj hyrjen në fuqi të Aktit të AI ( AI Act, propozuar nga Komisioni Evropian) i cili parashikon detyrime transparence për kompanitë, duke përfshirë treguesin e të dhënave me të drejtë autori të përdorura për trajnim.

Mbretëria e Bashkuar gjithashtu ka theksuar nevojën për rregullim, por oferta e tre firmave mund të ketë një motiv të fshehtë. TechCrunch spekulon se Google DeepMind, OpenAI dhe Anthropic mund të “formojnë” rregullat e ardhshme për inteligjencën artificiale. Duke shfrytëzuar përfshirjen e tyre në kërkime, ata do të kishin mundësinë të ndikojnë në vendimet e ligjvënësve (veçanërisht nëse qasja në të dhëna është e kufizuar).

Për një studim më të besueshëm mbi sigurinë e modeleve të AI, duhet kërkuar pjesëmarrja e studiuesve të pavarur, pasi i njëjti kërkim shpesh financohet nga kompani të mëdha teknologjike.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/06/12/mbreteria-e-bashkuar-do-te-kete-akses-ne-modelet-e-ai-nga-openai/