Lojërat e fatit: 750 mijë euro gjobë për Meta-n

Autoriteti Italian i Komunikimeve (AGCOM) gjobiti Metën me 750 mijë euro për shkelje të dekretit ligjor që ndalon reklamat e lojërave të fatit. Kjo është dispozita e parë e lëshuar nga autoriteti kundër një rrjeti social (Facebook). Kompania Menlo Park do të duhet gjithashtu të bllokojë shfaqjen e reklamave me përmbajtje të ngjashme.

Facebook nuk mund të reklamojë lojërat e fatit
Urdhri-urdhër është miratuar me rezolutën 422/22/CONS të 14 dhjetorit. Gjatë veprimtarisë mbikëqyrëse të autoritetit, të kryer në maj 2022, në Facebook janë identifikuar përmbajtje të ndryshme (video, imazhe, lidhje dhe aplikacione) që reklamonin lojëra me çmime në para. Kjo paraqet një shkelje të qartë të artit. 9 i dekretit ligj n. 87, datë 12 korrik 2018.

Bazuar në artikullin e mësipërm

“Ndalohet çdo formë reklamimi, qoftë edhe indirekt, në lidhje me lojërat ose bastet me çmime në para, si dhe lojërat e fatit, sido që të kryhen dhe në çfarëdo mediumi, përfshirë ngjarjet sportive, kulturore ose artistike, transmetimet televizive ose radiofonike, ditore dhe periodike. shtypi, publikimet në përgjithësi, tabelat dhe IT, kanalet dixhitale dhe telematike, duke përfshirë mediat sociale.”

Meta më pas eliminoi postimet e sponsorizuara, por deklaroi se nuk mban përgjegjësi për përmbajtjet e publikuara, duke qenë vetëm një “ofrues pasiv i pritjes”. Për më tepër, arti. 9 i dekretit nuk mund të zbatohet sepse nuk ka seli në Itali. Së fundi, kompania kontestoi kriterin e llogaritjes së gjobës.

AGCOM hodhi poshtë argumentet e Metës, duke qenë se me siguri i njeh përmbajtjet e sponsorizuara të publikuara në Facebook, nga të cilat përfiton. Ndër të tjera, përpara publikimit, kryhet një kontroll për verifikimin e respektimit të rregullave të platformës.

Autoriteti nënvizon se “sponsorizimi i përmbajtjeve që promovojnë lojëra me fitime në para përbën shkelje të qartë dhe të qartë të nenit 9 të dekretit”. Për më tepër, Meta “lejon klientët e saj të biznesit të promovojnë lojëra online dhe lojëra kumari që përfshijnë përdorimin e parave ose vlerave monetare në shërbimin e saj Facebook”.

I vetmi kufizim ka të bëjë me moshën e përdoruesve (nuk është e mundur të shfaqen reklama për fëmijët nën moshën 18 vjeç). Së fundi, AGCOM thekson se

“Meta është përgjegjëse që nuk ka parashikuar në kushtet e saj të përgjithshme, të destinuara për tregun italian dhe në lidhje me promovimin e mallrave dhe shërbimeve me pagesë, asnjë kufizim në lidhje me reklamimin e lojërave me çmime cash”.

Për shkelje të Artit. 9 të dekretit, Meta do të duhet të paguajë një gjobë prej 750 mijë eurosh. Për më tepër, ai duhet të parandalojë çdo autor të sponsorizimeve të mbuluara nga dispozita nga shpërndarja dhe ngarkimi i përmbajtjeve të ngjashme.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/13/lojerat-e-fatit-750-mije-euro-gjobe-per-meta-n/