Ky është motori i kërkimit desktop më i përdorur në Kinë

Bing i Microsoft vazhdon të arrijë suksese, veçanërisht duke filluar me zbatimin e Bing Chat. Një demonstrim i qartë i kësaj është fakti që tani ka arritur të fitojë titullin e motorit të kërkimit më të përdorur në sistemet desktop në Kinë.

Bing mund Baidu në Kinë
Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga StatCounter, në Kinë Bing arriti të arrijë pjesën historike të tregut prej 37.4% në prill 2023, duke tejkaluar kështu edhe Baidu që ishte mjeshtri.

Në të vërtetë, pjesa e tregut të Baidu u ul në 27.01%. Më pas janë Sogou me një pjesë tregu prej 16.36%, Yandex me 7.45%, Haosou me 6.25% dhe Google me 5.2%.

Suksesi i arritur nga Bing i atribuohet kryesisht integrimit të tij të thellë brenda produkteve të Microsoft, si Office dhe Xbox dhe padyshim edhe Windows 11.

Duhet gjithashtu të merret parasysh se kompania Redmond nuk është kufizuar në integrimin e Bing me chatbot-in e saj, por ka vazhduar të prezantojë përmirësime të ndryshme në mënyrë konstante. Për shembull, motori i kërkimit kohët e fundit është mbështetur në LLM-në më të fundit të lëshuar nga OpenAI, përkatësisht GPT-4.

Duhet të kihet parasysh se ngritja e Bing në tregun kinez të motorëve të kërkimit desktop është një dëshmi e qartë e natyrës gjithnjë në ndryshim të konkurrencës që ka ekzistuar gjithmonë në këtë segment dhe po rritet gjithnjë e më shumë kohët e fundit. Ndërsa emrat kryesorë në industri inovojnë dhe integrojnë vazhdimisht teknologji të avancuara, mund të presim përvoja më të sofistikuara kërkimi në të ardhmen.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/05/24/ky-eshte-motori-i-kerkimit-desktop-me-i-perdorur-ne-kine/