Ky algoritëm i ri mund të shpëtojë jetën e baterive tona

A mund të shpëtojë një algoritëm jetën e baterive tona? Me sa duket po, të paktën sipas studiuesve nga Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) dhe Humboldt University Berlin, të cilët kanë gjetur një zgjidhje alternative të karikimit për bateritë litium-jon (të cilat janë në përdorim kudo).

Kjo zgjidhje, e cila u njoftua përmes një studimi të botuar në ScienceDaily, tregon se bateritë bëhen më të qëndrueshme dhe ruajnë kapacitet më të madh energjie pas qindra cikleve të shkarkimit-karikimit, përmes një ndryshimi në mënyrën se si ngarkuesi furnizon me rrymë materialet elektrolitike të pranishme brenda tyre.

Karikimi aktualisht në përdorim përdor një rrymë konstante të energjisë elektrike që vjen nga jashtë, por studimi analizoi se çfarë ndodh nëse përdoret karikimi i vazhdueshëm i pulsit, i cili mund të vendoset afër njëri-tjetrit ose të ndërthuret me pauza të shkurtra me karikim të vazhdueshëm të rrymës. U zbulua se në këtë mënyrë, në kundërshtim me atë që ndodh me metodologjinë e përdorur aktualisht, e cila shkakton një rritje të trashësisë në të cilën këmbehet ngarkesa me një rritje konsekuente të mikrofrakturave, bateria do të kishte mjaft kohë për të pushuar: kjo përkthehet në më pak stres në strukturë.

Pas karikimit të baterive me protokollin e ri, në fakt, ekipi zbuloi se ndërfaqja SEI ishte shumë më e hollë dhe se materialet e elektrodës kishin regjistruar më pak ndryshime strukturore. Testet kanë treguar se ky lloj karikimi do të jetë në gjendje të dyfishojë jetëgjatësinë e baterive të joneve të litiumit me një ruajtje kapaciteti prej 80%.

“Ngarkimi me pulsim mund të sjellë shumë përparësi në aspektin e qëndrueshmërisë së materialeve dhe ndërfaqeve të elektrodës dhe të zgjasë ndjeshëm jetën e baterive”, tha profesoresha e TU Berlin, Julia Kowal, bashkëautore e studimit. Megjithatë, mbetet për t’u parë se kur dhe nëse do të zbatohet në botën reale.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/04/18/ky-algoritem-i-ri-mund-te-shpetoje-jeten-e-baterive-tona/