Kushtet e shërbimit të Google do ndryshojnë më 22 maj: ka disa lajme të rëndësishme

Me një email dërguar përdoruesve të saj, Google njoftoi se kushtet e shërbimit do të modifikohen dhe përditësohen më 22 maj 2024, gjë që nuk do të ndikojë drejtpërdrejt në mënyrën e përdorimit të shërbimeve, por do të vazhdojë të ndihmojë.

Ndryshimet do të prekin ata që nuk kanë kërkesat e moshës për llogaritë e Google, të cilat në Itali përcaktohen të paktën 14 vjeç. Në këtë rast, Google shpjegon se i ka dërguar një email një prindi për t’i lejuar ata të kuptojnë më mirë përditësimet. Në fakt, këta këshillohen të rishikojnë përditësimet për të qenë të vetëdijshëm se çfarë do të përdorë fëmija i tyre.

Kushtet e përditësuara, me pak fjalë, janë si më poshtë:

-Kushtet për AI gjeneruese. Ne do t’i zhvendosim Kushtet tona shtesë ekzistuese gjeneruese të AI në Kushtet Master të Shërbimit dhe do të shtojmë sqarime shtesë në lidhje me AI. Për shembull, ne nuk pretendojmë pronësinë e përmbajtjes origjinale të krijuar nga shërbimet tona të fuqizuara nga AI.
-Qartësi më e madhe për aktivitetet e paligjshme. Ne do të ofrojmë shembuj dhe detaje të mëtejshme rreth ndërhyrjeve dhe abuzimeve të paautorizuara gjatë përdorimit të shërbimeve tona.
-Detaje shtesë mbi kufizimet e përgjegjësisë. Për përdoruesit jashtë Shteteve të Bashkuara, ne do të shtojmë sqarime në seksionet tona të kufizimeve të përgjegjësisë dhe dëmshpërblimit për të shmangur keqkuptimet në përputhje me ligjet ose zakonet lokale.
-Qartësia më e madhe në lidhje me mosmarrëveshjet. Ne po e bëjmë të qartë se nëse shkelni kushtet tona, mjetet tona juridike nuk kufizohen në pezullimin ose përfundimin e aksesit tuaj në Shërbime, por mund të përfshijnë mjete të tjera juridike sipas ligjit në fuqi. Nëse ka një problem apo mosmarrëveshje mes nesh në lidhje me këto kushte, do të keni mundësinë të përshkruani problemet dhe t’i zgjidhni problemet.
-Përditësimet për të pasqyruar mënyrën se si funksionojnë shërbimet tona. Po shtojmë një shpjegim se si funksionojnë shërbimet tona dhe po përditësojmë disa emra të markave të shërbimeve të Google që kanë ndryshuar me kalimin e kohës.

Për më tepër, për përdoruesit që banojnë në Zonën Ekonomike Evropiane, ofrohet një tekst më shpjegues për t’i ndihmuar ata të kuptojnë konceptin ligjor të “garancive”.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/04/19/kushtet-e-sherbimit-te-google-do-ndryshojne-me-22-maj-ka-disa-lajme-te-rendesishme/