Kinë, të miturit nuk do të mund të lundrojnë në internet natën

Varësia nga interneti është një problem shumë serioz mes të rinjve në Kinë. Kjo është arsyeja pse Pekini ka vendosur të godasë përdorimin e celularëve nga të miturit.

Duke filluar nga 2 shtatori, kushdo nën moshën 18 vjeç nuk do të jetë në gjendje të shfletojë në internet nga ora 22:00 deri në 6 të mëngjesit dhe gjithashtu do të shohë kufizime vetëm për përdorimin e smartfonëve. Rregullat e reja, të shpallura të mërkurën më 2 gusht, u zhvilluan nga Administrata e Hapësirës Kibernetike të Kinës (Cac), organi rregullator kinez i internetit.

Siç u përmend, për të miturit ka edhe një kohë maksimale për përdorimin e celularit, e ndarë sipas grupmoshave: maksimumi 40 minuta çdo 24 orë nën tetë vjeç dhe dy orë për ata 16 ose 17 vjeç.

Rregullat – të cilat në fakt u lejojnë prindërve të “anashkalojnë” kufijtë nëse dëshirojnë, duke i bërë kështu më të butë – kanë për qëllim shmangien e formave të varësisë nga interneti tek të miturit dhe promovimin e përmbajtjes së internetit të përshtatshme për ata nën 18 vjeç. Qëllimi është krijimi i “një mjedisi pozitiv online”.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/08/02/kine-te-miturit-nuk-do-te-mund-te-lundrojne-ne-internet-naten/