Jeni të mirëpritur

Kjo platformë shërben për biseda, diskutime, rrahje mendimesh etj. për grupe të ndryshme, sipas interesave të tyre. Temat dhe kategoritë e diskutimit përcaktohen nga vetë grupet dhe drejtuesit apo kordinuesit e tyre.

Çdo diskutim dhe çdo postim është i pranueshëm nëse plotëson këto kushte:

  1. Është i qytetëruar, me argumenta, pa sharje dhe ofendime, dhe pa kaluar në çështje personale.
  2. Është brenda temës dhe objektivave të grupit përkatës, të cilat përcaktohen nga vetë grupi dhe drejtuesit apo mbikëqyrësit e tij.

Përdorimi i identiteteve të rreme nuk inkurajohet.