Ja përse Apple rrezikon një gjobë nga BE

Siç raportohet nga Bloomberg, Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndërmarrë veprime kundër Apple për praktikat e pretenduara konkurruese në App Store. Në fakt, vendimi për ankesën e paraqitur nga Spotify pritet në fillim të vitit 2024.

Autoritetet rregullatore të Kontinentit të Vjetër, konkretisht, me sa duket po hetojnë ankesën e paraqitur nga Spotify në lidhje me bllokimin e vendosur nga Apple për sistemet alternative të pagesave në App Store.

Ankesa nga platforma e transmetimit muzikor flet edhe për të ashtuquajturën “taksë” e vendosur mbi pagesat brenda aplikacioneve në App Store, prej 15%: sipas Spotify, për shkak të kësaj përqindje kompanitë detyrohen të rrisin çmimet e abonimeve dhe nuk mund t’i ofrojnë ato në nivele më të ulëta. Për këtë arsye, Spotify hoqi pagesat përmes App Store korrikun e kaluar.

Nëse Bashkimi Evropian do ta shpallte Apple fajtor, gjiganti i Kupertinos mund të marrë një gjobë të madhe dhe detyrimin për të ndryshuar rregulloret e brendshme të App Store. Legjislacioni aktual përcakton që kompanitë e shpallura fajtore paguajnë një gjobë deri në 10% të shitjeve të saj vjetore.

Në fillim të këtij viti, Spotify akuzoi Apple për krijimin e një monopoli në një letër duke u kërkuar autoriteteve të ndërmarrin veprime kundër atyre që i quajti “praktika anti-konkurruese dhe të padrejta”.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/12/14/ja-perse-apple-rrezikon-nje-gjobe-nga-be/