ISP & KAS: Mesazh sensibilizues për zgjedhjet vendore 2023

Prindërit tanë na flasin shpesh për kohën kur votohej formalisht dhe Shqipëria kishte vetëm një parti. Vota e fshehtë dhe vota kundër ishte e ndaluar. Ata luftuan për votën e lirë. Brezat e rinj duhet ta shohin votën si një gjë të vlefshme, me rëndësi, të patjetërsueshme, pushtet dhe privilegj, përgjegjësi dhe vlerë.

Ky video-mesazh bëhet në kuadër të projektit “Zgjedhjet vendore 2023: monitorimi i rolit të qeverisë dhe burimeve shtetërore, i cili mbështetet financiarisht nga fondacioni gjerman “Konrad Adenauer” në Shqipëri.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-kas-mesazh-sensibilizues-per-zgjedhjet-vendore-2023-11/