ISP & KAS: Mesazh sensibilizues për zgjedhjet vendore 2023

Llogaridhënia është pjesë thelbësore e procesit zgjedhor. Para se të shkoni në mitingje gjeni formën tu kërkoni llogari atyre që kanë qenë drejtues në bashki, që kandidojnë ose jo, cilat kanë qenë premtimet dhe sa janë realizuar.

Ky video-mesazh bëhet në kuadër të projektit “Zgjedhjet vendore 2023: monitorimi i rolit të qeverisë dhe burimeve shtetërore, i cili mbështetet financiarisht nga fondacioni gjerman “Konrad Adenauer” në Shqipëri.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-kas-mesazh-sensibilizues-per-zgjedhjet-vendore-2023-12/