ISP & KAS: Mesazh sensibilizues për zgjedhjet vendore 2023

Për ata që duan libra, duan lexim, duan aktivitete kulturore, duan përkthime dhe duan ta zgjerojnë talentin dhe njohuritë e tyre, bashkitë nuk kanë krijuar mjedise studimi dhe promovimi. Prioritet i tyre nuk duhet të jetë vetëm betonizimi dhe ndërtesat e larta, por edhe bibliotekat, qendrat e leximit dhe mjediset kulturore për të rinjtë.

Ky video-mesazh bëhet në kuadër të projektit “Zgjedhjet vendore 2023: monitorimi i rolit të qeverisë dhe burimeve shtetërore, i cili mbështetet financiarisht nga fondacioni gjerman “Konrad Adenauer” në Shqipëri.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-kas-mesazh-sensibilizues-per-zgjedhjet-vendore-2023-16/