ISP & KAS: Mesazh sensibilizues për zgjedhjet vendore 2023

Pushteti vendor ka rol në cilësinë e arsimit, sidomos në universitete dhe në shkollat e mesme. Fatkeqësisht ne shohim se kandidatët nuk kanë ndonjë premtim dhe adresim për universitetet, për problemet e studentëve dhe për cilësinë e jetesës së tyre. Apeli drejtuar atyre, mos na konsideroni numra elektoralë, por pjesë të përgjegjësisë tuaj.

Ky video-mesazh bëhet në kuadër të projektit “Zgjedhjet vendore 2023: monitorimi i rolit të qeverisë dhe burimeve shtetërore, i cili mbështetet financiarisht nga fondacioni gjerman “Konrad Adenauer” në Shqipëri.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-kas-mesazh-sensibilizues-per-zgjedhjet-vendore-2023-2/