ISP & KAS: Mesazh sensibilizues për zgjedhjet vendore 2023

Kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiakë na përfaqësojnë, marrin vendime për ne, por ne pyetemi vetëm në ditën e votimit. Ata kanë përgjegjësi të krijojnë mekanizma konsultimi të përhershëm dhe të ushtrojnë llogaridhënien.

Ky video-mesazh bëhet në kuadër të projektit “Zgjedhjet vendore 2023: monitorimi i rolit të qeverisë dhe burimeve shtetërore, i cili mbështetet financiarisht nga fondacioni gjerman “Konrad Adenauer” në Shqipëri.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-kas-mesazh-sensibilizues-per-zgjedhjet-vendore-2023-3/