ISP dhe partnerët: dokument me rekomandime për KQZ dhe institucionet

Per ISP eshte e rendesishme qe ne keto zgjedhje te kete parandalim & verifikim te thelluar te kandidateve me rekorde kriminale dhe korruptive, evitim te perfshirjes ne fushate te burimeve financiare & grupeve kriminale, garantim te votes se fshehte, respektim te parimit te ndarjes se shtetit nga fushatat elektorale ne funksion te partive, nje sistem administrimi me integritet dhe besueshmeri.
Instituti i Studimeve Politike (ISP) ishte pjesë e grupit të partnerëve së bashku me Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje”, Akademia e Studimeve Politike (ASP) dhe Qëndresa Qytetare, zhvilloi takim pune me Komisioneri Shtetëror te Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi. Debati u fokusua gjithashtu ne aspekte te tjera te financimit i partive politike gjatë fushatës zgjedhore dhe aksesi i barabarabartë gjinor i kandidatëve në financat e partive, keqpërdorimi i burimeve shtetërore, përmirësimi i kuadrit ligjor dhe atij nënligjor, e të tjerë.
Gjatë takimit pesë organizatatat depozituan një dokument përgjithësues rekomandimesh prej monitorimeve të ndërmarra prej tyre.
Dokumenti mund te lexohet & shkarkohet ketu:

This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-dhe-partneret-dokument-me-rekomandime-per-kqz-dhe-institucionet/