iOS 17.5 ju lejon të instaloni aplikacione nga ueb

Apple ka lëshuar versionin e parë beta të iOS 17.5 në orët e fundit, duke zbatuar një risi të madhe në Bashkimin Evropian, në mënyrë që të jetë në përputhje me DMA (Digital Markets Act): mundësinë e shkarkimit të aplikacioneve direkt nga faqet e internetit të zhvilluesve, prandaj jo më vetëm përmes tregjeve të palëve të treta.

iOS 17.5: Shkarkoni aplikacione nga faqet e zhvilluesve
Mbështetja për këtë veçori do të lejojë që aplikacionet si Spotify, Fortnite dhe të tjera të shkarkohen drejtpërdrejt në iPhone nëse zhvilluesit pas tyre pajtohen me kushtet e Apple.

Megjithatë, për të lejuar shkarkimin e aplikacioneve nga Uebi, zhvilluesit do të duhet t’u përmbahen kushteve të reja tregtare të App Store, që do të thotë se ata do të paguajnë tarifën bazë të teknologjisë prej 0,50 euro për çdo instalim të parë vjetor që tejkalon një milion në 12 muajt e fundit.

Për më tepër, çdo aplikacion i shpërndarë përmes Uebit do të duhet të jetë në përputhje me udhëzimet e gjigantit Cupertino, për të mos përmendur që zhvilluesit do të duhet të plotësojnë kritere specifike, d.m.th. të jenë anëtarë të Programit të Zhvilluesve të Apple për dy vjet ose më shumë dhe të kenë një aplikacion me më shumë se një milion instalime të para në iOS në Bashkimin Evropian në vitin e kaluar. Kërkesa të tjera përfshijnë nënshtrimin ndaj procesit të noterizimit të Apple dhe publikimin e politikave transparente të mbledhjes së të dhënave.

Vini re se Apple do t’u sigurojë zhvilluesve të autorizuar një API që do t’i lejojë ata të ofrojnë aplikacionet e tyre për shkarkim nga ueb. Ju do të jeni në gjendje të rezervoni, rivendosni, përditësoni dhe më shumë aplikacione të shkarkuara përmes këtij modaliteti. Aplikacionet mund të shkarkohen vetëm në këtë mënyrë në iPhone, pasi ndryshimet nuk zbatohen për iPad.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/04/03/ios-17-5-ju-lejon-te-instaloni-aplikacione-nga-ueb/