iOS 16.4 do të përmirësojë shumë cilësinë e telefonatave në iPhone

Me lançimin e iOS 16.4 Release Candite, publikimi i përditësimit për iOS 16 po afrohet gjithnjë e më shumë. Një tregues jashtëzakonisht interesant del nga beta e fundit: me sa duket Apple do të prezantojë një opsion me përditësimin kryesor për të përmirësuar cilësinë e thirrjeve.

Në fakt, ditari i ndryshimeve përmban sa vijon: “Izolimi i zërit për thirrjet celulare i jep përparësi zërit tuaj dhe bllokon zhurmën e ambientit rreth jush”. Funksioni është i ngjashëm me atë të pranishëm në Pixel 7 të Google, ku quhet Clear Calling dhe merret me përmirësimin e cilësisë së thirrjeve.

Nga ana e Apple, megjithatë, është një zgjatim i një opsioni të ngjashëm të pranishëm për telefonatat FaceTime: duke lëvizur në Qendrën e Kontrollit gjatë një videotelefonate dhe duke zgjedhur “Voice Isolation”, është e mundur të përfitoni një përmirësim të konsiderueshëm në cilësi, veçanërisht në mjedise të zhurmshme si rrugë të zëna, aeroporte, kafene dhe vende të tjera me zhurmë të lartë në sfond. Në thelb, sistemi kujdeset për bllokimin e zhurmës së ambientit për të lejuar bashkëbiseduesit të kuptojnë më mirë atë që po themi. Me iOS 16.4 ky sistem do të zgjerohet edhe për telefonatat celulare.

Ndër risitë e tjera të pranishme në iOS 16.4 dhe iPadOS 16.4 gjejmë shtimin e 21 emoji-ve të reja, ardhjen e funksionit VoiceOver edhe për aplikacionin Maps në Moti, zgjerimin e zbulimit të dublikatave edhe në bibliotekat e fotografive të shpërndara në iCloud. dhe rregullime të ndryshme të gabimeve.

Lëshimi i përditësimit duhet të bëhet javën e ardhshme, ndoshta duke përkuar me ardhjen e Apple Music Classical.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/22/ios-16-4-do-te-permiresoje-shume-cilesine-e-telefonatave-ne-iphone/