Inteligjenca artificiale dhe profesionet e së ardhmes, çfarë do të ndodhë?

Inteligjenca artificiale është një nga teknologjitë më inovative të informacionit, po bëhet një revolucion në botën e punës dhe shoqërisë. Zhvillimi i madh i inteligjencës artificiale do të ketë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në të ardhmen e punës, pasi mund të zëvendësojë ose plotësojë aktivitetet e kryera nga njerëzit. Kjo do të ndryshojë aftësitë e kërkuara dhe do të krijojë mundësi të reja profesionale.

Inteligjenca artificiale është në gjendje të gjenerojë tekste, por edhe imazhe, video prezantime dhe më shumë, kjo mund të trembë dhe alarmojë disa figura profesionale. Në këtë pikë lind pyetja se cila do të jetë e ardhmja e punës? Mos u shqetësoni, pa pushtim robotësh dhe papunësi! Puna sigurisht që do të evoluojë, siç ka bërë gjithmonë, në drejtim të inteligjencës artificiale, por figura njerëzore do të jetë ende thelbësore. Për më tepër, inteligjenca artificiale është një mbështetje shumë e rëndësishme në punë, kompanitë do të duhet të punësojnë figura të reja dhe të ndryshme profesionale. Si përmbledhje, puna do të transformohet dhe do të kërkojë përshtatshmëri, fleksibilitet dhe trajnim më të madh nga punëtorët.

Evolucioni i botës së punës
Inteligjenca artificiale është një mbështetje e rëndësishme por ajo duhet të krijohet, të ndiqet dhe mbi të gjitha të kontrollohet nga njeriu, një lajm në botën e punës spikat pikërisht për këtë, eksperti i etikës së inteligjencës artificiale. Profesionisti që merret me vlerësimin e ndikimeve sociale dhe etike të përdorimit të AI në të gjitha kontekstet ku përdoret. Eksperti i etikës së inteligjencës artificiale duhet të jetë në gjendje të kuptojë funksionimin dhe potencialin e AI, por edhe të zbatojë parimet filozofike, ligjore dhe morale për të garantuar respektimin e të drejtave të njeriut, privatësisë, sigurisë, transparencës, përgjegjësisë, duke shmangur gjithashtu çdo diskriminim me përdorimin e inteligjence artificiale.

Por risitë, si në çdo sektor, duhet të kuptohen dhe shpesh për ta bërë këtë kërkon shpjegimin dhe prezantimin e atyre që kanë aftësi dhe njohuri. Dhe çfarë figure më të mirë profesionale sesa konsulenti i inteligjencës artificiale, një profesionist që ofron shërbime konsulence dhe asistence për ata që duan të adoptojnë ose përmirësojnë zgjidhje të bazuara në AI. Por gjithashtu ofroni trajnime dhe mbështetje të vazhdueshme për kompanitë ose individët. Konsulenti duhet të kuptojë qëllimin e inteligjencës artificiale, por edhe të mësojë përdorimin e saktë dhe të bëjë të njohur funksionet e mundshme. Për më tepër, është thelbësore për analizimin e nevojave dhe strukturimin e objektivave të klientëve, duke propozuar zgjidhjet më të përshtatshme dhe më të përshtatshme. Gjithashtu për shkak se për të përdorur çdo model të inteligjencës artificiale është e nevojshme të koordinoni dhe mbikëqyrni zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e rezultateve, por pa njohuri shpesh nuk është e mundur të kuptohet cilësia apo edhe përdorimi aktual, qoftë edhe për një kthim ekonomik.

Por AI nuk lind i mësuar, është e nevojshme të mësohet inteligjenca artificiale për të kryer detyra të caktuara, përmes një profesionisti me aftësi si teknike ashtu edhe didaktike siç është një trajner i inteligjencës artificiale. Profesionisti i cili do të jetë i ngarkuar për të mësuar inteligjencën artificiale për të kryer aktivitete të caktuara ose për të përmirësuar aftësitë e saj. Trajneri për inteligjencën artificiale duhet të jetë në gjendje të përdorë të gjitha mjetet dhe platformat specifike për përdorimin e inteligjencës artificiale, të sigurojë të dhëna dhe reagime për të udhëhequr mësimin, për të verifikuar dhe korrigjuar gabimet ose anomalitë e AI, por edhe për të shpjeguar funksionimin dhe potenciali i AI për jo-ekspertët në një mënyrë të qartë dhe të thjeshtë. Trajneri i AI mund të operojë në fusha të ndryshme, si ndihma ndaj klientit, përkthimi, moderimi i përmbajtjes dhe njohja e imazhit.

Për t’ia kaluar topin kuratorit të përmbajtjeve të gjeneruara nga inteligjenca artificiale një profesionist që kujdeset për përzgjedhjen, verifikimin dhe përmirësimin e përmbajtjeve të prodhuara nga AI. Shpatulla e djathtë e figurës profesionale të përshkruar më sipër, pasi kuratori i përmbajtjes së krijuar nga AI duhet të jetë gjithashtu në gjendje të kontrollojë cilësinë, qëndrueshmërinë, korrektësinë dhe rëndësinë e përmbajtjes së krijuar nga AI, të bëjë ndryshime ose shtesa në përmbajtje nëse është e nevojshme. , por edhe të respektojë rregullat stilistike, gramatikore dhe drejtshkrimore të gjuhës së përdorur. Kuratori i përmbajtjes së krijuar nga AI mund të bëhet një figurë thelbësore në mjedise të ndryshme nëse AI shfrytëzohet plotësisht nga të gjithë, si gazetaria, marketingu, argëtimi dhe edukimi.

Aftësi të dobishme për të ardhmen e inteligjencës artificiale
Për figurat ekzistuese profesionale, sigurisht që do të jetë e nevojshme që gjithmonë të zbatohen njohuri të reja si inxhinieri i inteligjencës artificiale ose eksperti i sigurisë kibernetike. Në rastin e parë, një profesionist që merret me projektimin, zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve të bazuara në AI për të zgjidhur probleme komplekse në fusha të ndryshme. Inxhinier i inteligjencës artificiale me aftësi teknike dhe krijuese, i aftë të përdorë gjuhë programimi specifike, korniza dhe biblioteka për inteligjencën artificiale. Në rastin e dytë, eksperti i sigurisë kibernetike, profesionisti që kujdeset për mbrojtjen e sistemeve dhe të dhënave kompjuterike nga sulmet kibernetike nga burime të brendshme apo të jashtme. Eksperti i sigurisë kibernetike kontrollon inteligjencën artificiale, parandalon kërcënimet, zbulon ndërhyrjet, pengon hakerat dhe rikthen kushtet normale të funksionimit. Eksperti i sigurisë kibernetike në fushën e AI është ai që është në gjendje të monitorojë dhe analizojë trafikun dhe sjelljen e rrjetit, të identifikojë dhe zgjidhë dobësitë e sistemit, por gjithashtu të përcaktojë dhe zbatojë politika dhe procedura sigurie, të bashkëpunojë me ekspertë të tjerë dhe autoritetet kompetente.

Alt, alarmi i “inteligjencës artificiale” mund të aktivizohet edhe te artistët, duke qenë se AI është në gjendje të gjenerojë imazhe, tekste ose video kreative. Në këtë fushë, evolucioni është më delikat dhe i ndjeshëm, po mund të ketë zhvillime, por është e vështirë të zëvendësosh një vepër arti dhe mbi të gjitha ta bësh atë unike pa rrezikun e plagjiaturës apo gabimeve, ende të pranishme në inteligjencën artificiale.

Aftësitë thelbësore për ata që duan të punojnë në botën e inteligjencës artificiale janë trajnimi bazë solid në shkenca kompjuterike, programim, matematikë, statistikë dhe logjikë. Për sa i përket studimeve, rekomandohet patjetër një diplomë në Inxhinieri Elektronike, Mekanike ose Kompjuterike dhe një master në Inteligjencë Artificiale dhe Robotikë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/04/inteligjenca-artificiale-dhe-profesionet-e-se-ardhmes-cfare-do-te-ndodhe/