Intel, gjobë e re nga Komisioni Evropian prej 376 milionë eurosh

Komisioni Evropian ka vendosur një gjobë të re prej 376.36 milionë euro ndaj Intel për keqpërdorim të pozitës dominuese në tregun e procesorëve. Fillimi i historisë daton në vitin 2009, kur gjoba u përcaktua në 1.06 miliardë euro, e anuluar më pas nga gjykata e Bashkimit Evropian.

Gjoba për “kufizimet e ekspozuara”
Komisioni Evropian e kishte gjobitur Intelin 1.06 miliardë euro për miratimin e dy praktikave të paligjshme: zbritjet e kushtëzuara dhe kufizimet e tregtisë së shkurtër. Në rastin e parë, kompania kaliforniane kishte garantuar zbritje për katër prodhues (HP, Dell, NEC dhe Lenovo) për blerjen e procesorëve të saj (dhe jo atyre të AMD). Në rastin e dytë, Intel kishte paguar prodhuesit për të vonuar ose anuluar lançimin e produkteve me procesorë AMD.

Gjykata e Bashkimit Evropian kishte refuzuar ankesën e Intel në qershor 2014. Pas ankesës së mëvonshme, Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian (shtator 2017) i kërkoi gjykatës të shqyrtojë ankesën. Ky i fundit anuloi vendimin e Komisionit Evropian për zbritjet e kushtëzuara, duke konfirmuar pjesën që lidhet me kufizimet e pambuluara. Në pamundësi për të përcaktuar shumën e saktë për praktikën e paligjshme individuale, gjyqtarët anuluan të gjithë gjobën.

Meqenëse Intel nuk apeloi përsëri, Komisioni Evropian llogariti gjobën për kufizimet (ndërmjet nëntorit 2002 dhe dhjetorit 2006) në 376.36 milionë euro. Gjoba nuk cenon ankimin e Komisionit për anulimin e vendimit për zbritjet me kusht, kështu që beteja ligjore do të vazhdojë për një kohë të gjatë.

Komisioni Evropian kishte rimbursuar shumën e paguar nga Intel, duke shtuar edhe interesin, siç specifikohet në pyetje dhe përgjigje. Kompania kaliforniane ka paditur Komisionin në gjykatën e Bashkimit Evropian sepse norma e interesit e përdorur për llogaritjen është më e ulët se sa pritej. Intel kërkoi edhe 593 milionë euro të tjera.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/09/22/intel-gjobe-e-re-nga-komisioni-evropian-prej-376-milione-eurosh/