Instagram: Meta do të duhet të paguajë 175 milionë gjobë

Në shtator 2022, Meta u gjobit me 175 milionë për shkelje të patentave të Voxer për të lejuar transmetime të drejtpërdrejta në Instagram dhe Facebook. Pak më pak se gjashtë muaj më vonë, vjen përgjigja ndaj protestave të paraqitura nga gjiganti i Menlo Park.

Protestat e Metës kundër vendimit të gjykatës kishin të bënin kryesisht me disa elementë të paraqitur nga mbrojtja, të cilat dyshohet se kanë çorientuar vendimin e Gjykatës. Në veçanti, referenca do të ishte për një përllogaritje tepër të mbivlerësuar të dëmeve, ndërsa Meta sugjeroi një zgjidhje për pajtimin e palëve që parashikonte një shumë të madhe si kompensim.

Në atë moment, Meta kërkoi një gjyq të ri ose që vendimi të anulohej tërësisht, por gjyqtari federal i ngarkuar me zgjidhjen e çështjes ligjore refuzoi kërkesën e Zuckerberg dhe bashkëpunëtorëve, duke argumentuar se provat e ofruara në gjyq ishin të vërteta dhe të mjaftueshme për të vërtetuar. vendimin e gjyqtarit.

Në këtë pikë, kompanisë i mbeten vetëm dy opsione: apelim real ose dorëheqje dhe të paguajë atë që i është kërkuar nga Gjykata. Për momentin nuk ka deklarata nga asnjëra palë, por ju kujtojmë se, kohët e fundit, ka pasur një përditësim të konsiderueshëm të përvojës sociale pikërisht në Instagram me lançimin e Kanaleve të Transmetimit, një veçori që kujton në distancë atë që është parë tashmë në Telegrami.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/25/instagram-meta-do-te-duhet-te-paguaje-175-milione-gjobe/