Horizon Worlds: akses edhe të miturve nga muaji mars?

Horizon Worlds është i aksesueshëm për të rriturit vetëm në shtatë vende. Sipas Wall Street Journal, Meta do të kishte vendosur të hapte abonime në platformën VR edhe për përdoruesit nga mosha 13 deri në 17 vjeç. Lajmi duhet të bëhet i ditur në muajin mars. Kompania Menlo Park ka zbatuar masa të ndryshme për të parandaluar hyrjen e të miturve në botët virtuale të rezervuara për të rriturit.

Horizon Worlds: akses edhe të miturve nga marsi?
Risia përmendet në dokumentin “Horizon 2023 Goals and Strategy” të treguar për punonjësit nga Zëvendës Presidenti Gabriel Aul dhe lexuar nga Wall Street Journal. Ndër objektivat që do të arrihen në gjysmën e parë të 2023 është ai i rritjes së përdoruesve të Horizon Worlds. Prandaj Meta dëshiron të hapë platformën për të miturit, ose për të ashtuquajturit vendas dixhitalë që do të përfaqësojnë qytetarët e vërtetë të metaverses.

Kufjet Quest 2 janë krijuar për përdoruesit 13 vjeç e lart. Adoleshentët tashmë mund të kenë qasje në përvoja të ndryshme VR, por jo ende në Horizon Worlds. Meta ka prezantuar masa të ndryshme që pengojnë aksesin në botët virtuale për të rriturit. Zhvilluesit duhet të tregojnë qartë se përmbajtja është për të gjithë ose vetëm për të rriturit.

Kompania Menlo Park ka vendosur një objektiv prej 500,000 përdoruesve aktivë mujorë në gjysmën e parë të 2023. Aktualisht numri është më pak se 200,000. Një problem tjetër është “shkalla e mbajtjes”. Vetëm 11% e përdoruesve kthehen në Horizon Worlds muajin e ardhshëm (qëllimi është të arrijmë 20%). Meta planifikon të shtojë 20 përvoja të tjera VR, si dhe këmbë për avatarët.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/08/horizon-worlds-akses-edhe-te-miturve-nga-muaji-mars/